Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Tepelná izolace - izolace podlah - podlahový polystyren

Tepelná izolace - izolace podlah - podlahový polystyren

Izolace do podlahTepelná izolace - v dnešní době bez této speciální vrstvy v podstatě nelze něco stavět. Tepelná izolace je nutná k dosažení ekonomického, ale i ekologického komfortu, který se neustále zvyšuje. Izolace podlah patří - neprávem - do opomíjené skupiny tepelných izolací, které se často na stavbě přehlíží, resp. se na ně neklade takový důraz jako na izolace např. na plášti budovy- fasády. Takový přístup se může do budoucna řádně prodražit.

Proč se musí zateplovat?

Poslední dobou se neustále řeší energie jako taková. Kde je ta hranice, kdy skutečně "energie" dojde? Asi nikoho z nás odpověď na tuto otázku nečeká a některé ani nezajímá, ale naši potomci ji budou muset možná jednou řešit. Proto k energii nelze přistupovat jako dříve, co si spálím, to si spálím, nikomu do toho nic není... Energetickou náročnost budov určuje ČSN, která je normou vázanou vyhláškou MMR a jsou zde i jiné dokumenty nařizující energetickou náročnost budov. A protože se často v praxi řeší zda je nutné tyto normy, určující energetické hodnoty dodržovat či nikoliv, tak vězte, že tyto normy je nutné dodržovat! Nejedná se jen o doporučení. Druhá stránka věci je, že stavební úřady v podstatě nevyvíjejí žádnou kontrolní činnost a pak je tedy možné se v praxi setkat i s rodinným domem, který nevyhovuje ani z 50%.

Izolaci do podlah u nás pořídíte také. Stavbu zaměříme a objednáme přesně takovou izolaci jaká je potřeba s ohledem na rozložení skladby. Tepelnou izolaci Vám také namontuje

Jaké izolace do podlah se používají?

V současnosti je nejpoužívanější tepelná a kročejová izolace polystyren - EPS, za ním je hned minerální vata ( cca 2-3% realizací) a výjimečně jsou k vidění polyuretanové desky - PUR. Jsou i další druhy izolací, ale protože se jako izolace do podlahy téměř nepoužívají, nebudeme se o nich zmiňovat.

Kde, jak a čím zateplovat podlahu?

Jaký druh tepelné izolace se rozhodnete použít je jen na Vás, my Vám samozřejmě rádi poradíme jaký druh tepelné nebo kročejové izolace s ohledem na umístění podlahové konstrukce - anhydritové podlahy, použít tak, aby se nejednalo o zbytečně proinvestované peníze a navržená izolace plnila maximálně svůj účel.

ČSN nenařizuje jaké izolace se musí používat, ale co musí splňovat stavba jako celek.

Do podlah se nejčastěji používá jako tepelná izolace a kročejová izolace polystyren - EPS (dříve PPS). Do podlah, kde není třeba tlumit kročejový hluk používáme polystyreny EPS 100 až EPS 200. Na výběr izolace má vliv více skutečností jako např. plánované zatížení anhydritové podlahy resp. podlahové konstrukce, výška skladby tepelné izolace, kvalita podkladu - rovinnost a rovnost, přítomnost podlahového topení..

EPS 70 ani EPS 50 do podlah nepoužíváme! Tento materiál zbytečně degraduje kvalitu podlahové konstrukce a přitom úspory na pořízení takové tepelné izolace se pohybují v řádech stokorun. U konstrukce, kde není třeba tlumit kročejový hluk se vyhýbáme i používání tepelné izolace z minerální vaty, ale jsou situace, kdy může být výhodné tento druh tepelné izolace použít.

Izolace podlahy proti kročejovému hluku

O kročejové izolaci se dočtete více v samostatné sekci. Kročejová izolace také musí splňovat určitý stupeň zateplení, ale protože se kročejová izolace používá jen nad obývané místnosti, kde nejsou na zateplení takové nároky jako u podlah např. na zemině, protože jsou tyto místnosti vytápěné, většinou tato izolace splní i tyto požadavky.

Výhody kvalitního zateplení podlahy:

  • významná úspora energie a tím i nákladů na vytápění

  • rychlejší vyhřátí podlahy (teplo jde směrem nejmenšího odporu)

  • návratnost investice

Před tím než objednáte tepelnou izolaci je vhodné si spočítat jaký tepelný odpor bude podlahová konstrukce mít - k tomuto účelu můřete použít náš kalkulátor zateplení podlahy. Podle umístění konstrukce se liší i nároky na zateplení. Jiné požadavky jsou u podlahy na zemině bez podlahového topení a jiné požadavky ve stejném případě, ale s podlahovým vytápěním, jiné je to také i v ně budovy, záleží na tom zda místnost pod podlahovou konstrukcí je vytápěná či nikoliv, jaký bude max. teplotní rozdíl atd., atd...

Nové články