Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Vyrovnání betonové podlahy anhydritem

Vyrovnání betonové podlahy anhydritem

Velmi často se na nás obracíte s problémem nerovné betonové podlahy, kterou je potřeba vyrovnat. A to se netýká jen starších staveb, ale i některých novostaveb, kde byli provedeny betonové podlahy neodborně a jsou křivé. Anhydritové lité podlahy je možné v určitých případech použít pro vyrovnání křivé betonové podlahy, ale vyžaduje to odborné zkušenosti a pečlivost.

Na internetu je druhý nejhledanější výraz z oblasti betonových podlah "vyrovnání betonové podlahy". Je to způsobeno hlavně tím, že zákazník se často nechá zlákat nízkou cenou betonové podlahy, kterou ani odborně většinou nelze nazývat betonovou a nebo se rozhodne provést betonáž podlahy sám.

Lesklý povrch betonové podlahy prozrazuje že penetrace byla provedena - vyrovnání betonové podlahy

Nivelování a broušení betonové podlahy

je nákladná věc. Např. vyrovnání jedné místnosti se může vyšplhat až na 20 tis.!! Je to neuvěřitelná částka, ale možné to opravdu je. 

Proč je vyrovnání betonových podlah tak drahé je v podstatě jednoduché a má to hned tři důvody:

  • Opravdu kvalitně vyrovnat betonovou podlahu umí jen málo kdo. Není to jen o tom na podlahu vylít nivelační hmotu a koukat se na to, jak se sama rozlévá. Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků tak zvyšuje cenu práce.

  • Pro vyrovnání hrbů je nutné beton odbrousit. To je možné jen diamantovými brusnými kotouči, které stojí nemalé peníze.

  • Pro vyrovnání prohlubní je nutné doplnit chybějící materiál hmotou - nivelační stěrkou. Jejich cena je také poměrně vysoká.

Anhydritová podlaha aplikovaná na stávající betonový povrchJak vyrovnat betonovou podlahu anhydritem?

Pokud není třeba dohnat výšku ale je nutné opravdu jen srovnání podlahy, anhydritová podlaha se aplikujeme v minimálních výškách, které ještě umožňují správné technologické zpracování. Pokud to stav betonové podlahy umožňuje, je možné ji napenetrovat a provést pokládku anhydritu v tloušťce minimálně 30 mm. bodově pak i 25 mm. Pokud je stávají povrch betonové podlahy nevhodný pro provedení penetrace, musí se provést separační vrstva. V takovém případě je nutné počítat s minimální výškou anhydritové podlahy alespoň 35 mm.

Vyrovnání betonové podlahy s napenetrovaným povrchem

Tuto možnost je možné použít jen v případě vhodného povrchu. Pokud se v betonové podlaze vyskytují praskliny, je nutné je zasanovat vhodným způsobem tak, aby skrz ně nemohla anhydritová podlaha přijít o vodu. Penetrace musí být provedena kvalitně, musí zabránit tomu, aby se voda z anhydritové podlahy vsákla do stávající betonové podlahy. Na zýkladě zkušeností doporučujeme provádět tři nátěry. Penetraci rozhodně neředíme ničím jiným než vodou!

Pokud jsou na podlaze nějaké instalace, je nutné je k podlaze přikotvit. A pokud už tam musí být, ideálně po krajích. Je nutné počítat s tím, že v místech, kde není dodržena minimální potřebná výška, nemusí být dodržena rovinnost.

To zda je penetrační nátěr funkční si vyzkoušíte jednoduše - na podlahu vylejte vodu. Betonová podlaha se nesmí ztmavit - to by značilo že betonová podlaha "saje" vodu.

Obvodová dilatace se provádí stejně jako v ostatních případech.

Minimální výška anhydritu 30 mm, bodově 25 mm.

Odborník na stavební chemii doporučuje: (www.stavebniny-chemie.cz)

Schönox KH ředěný 1:1. Cena v 5 lit balení je 148,- Kč/lit. Schnutí 24 hodin

Vyrovnání betonové podlahy ve spojení s instalací elektrického podlahového topeníVyrovnání betonové podlahy - separační vrstva

Separační vrsvu je nutné dělat tam, kde není možné použít penetraci a podklad je savý. Separační vrstva je také sázka na jistotu - narozdíl od penetrace víme, že folie bude fungovat a vodu zadrží. Také se nemusí provádět sanace povrchu, resp prasklin stávající betonové podlahy.

Pokud je povrch betonové podlahy hrubý a hrozilo by proděravění separační vrstvy, pomůže silnější fólie anebo řešení které používáme my - aplikace více vrstev. Většinou stačí aplikovat dvě vrstvy.

Při aplikování anhydritové podlahy musí být anhydrit pokládán systematicky - nesmí dojít k uzavření vzduchu pod separační vrsvou! Pokud se tak stane a neřeší se to, anhydritová podlaha může být v takové místě zeslabena.

Obvodová dilatace se provádí stejně jako v ostatních případech.

Minimální výška anhydritu 35 mm.

Proč není možné používat anhydritové podlahy stejně jako opravné nivelační stěrky?

V litém potěru na bázi anhydritu je písek frakce 4-8 mm. To znemožňuje používat anhydritovou podlahu (anhydritový potěr) jako vyrovnávací stěrku. Pro vyrovnávání nerovných podlah se vyrábějí výhradně speciální nivelační stěrky - určeny jak pro vyrovnání tak zpevnění povrchu.

Více o nivelačních stěrkách.

Nové články