Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Výhody anhydritové podlahy

Výhody anhydritové podlahy

Výhody anhydritové podlahyVýhody anhydritových podlah jsou oproti betonu, resp. zavlhlým cementovým potěrům, které se dnes do podlah používají (po aktualizaci článku po více jak pěti letech od jeho vzniku můžeme s klidem v duši napsat "používaly"), markantní. Téměř jakýkoliv parametr, který je u této konstrukce důležitý, hovoří pro anhydritové podlahy. Jsou tu ale i nevýhody, respektive vlastně jen jedna. Posuďte sami zda se Vám investice do budoucnosti vyplatí.

Výhody anhydritových litých podlah: FAKTA

 • cena práce - Hlavní důvod proč některé firmy anhydritové podlahy moc nemusí - až moc lezou do peněz realizačních firem stavějící svou existenci na běžných potěrech - betonových podlahách vyráběných ze zavlhlého cementového potěru. Rozdíl v ceně uložení anhydritové podlahy a "klasické" betonové podlahy je totiž propastný - montáž běžné betonové podlahy může být i o více jak 250% dražší!

 • rychlost - Ukládání samonivelační litého potěru je několikanásobně rychlejší než u zavlhlých potěrů a to bez ohledu na použité pojivo - cement nebo anhydrit. Anhydritové pojivo je však pro samonivelační potěr vhodnější, stabilnější- v podstatě zde není žádné riziko kroucení desky a riziko vzniku prasklin při smršťování jsou také mnohonásobně nižší. Jedna pracovní četa zvládne i 1500 m2 denně, je to ale hlavně otázka členitosti stavby.

 • čistota - Anhydritové podlahy patří do procesu "mokré cesty", materiál je aplikován ve vysokém stavu tekutosti. Výroba, doprava, čerpání i samotné uložení je možné provádět i v původní zástavbě, bez nutnosti zanechání jakéhokoliv nepořádku na stavbě.
   Technologie anhydritových litých podlah je šetrná k životnímu prostředí.
  V současnosti používáme pro dopravu anhydritu na stavbu tyto dvě možnosti:

  •  Autodomíchávač - anhydrit je vyroben na nejbližší možné betonárně a poté dopraven na stavbu. Na stavbě nezůstanou žádné zbytky, nepořádek..prostě nic. Ideální do husté zástavby.

  •  Mobilní výrobní zařízení Bremat - anhydrit (ANHYMENT ®) je vyroben přímo na místě, také je nutné vše řádně umít a vypláchnout hadice. Ideální pro rodinné domy.

 • Samonivelace - Dosažení rovinnosti je snazší než u klasického provádění podlah. Samonivelace u anhydritu je dosaženo hlavně vodou. U cementových potěrů toto nelze, resp. výsledek bude vždy stejný- kroucení a vysoké smrštění = krumpáč a znova.Vlastnosti pojiv jsou však na samostatné téma... Anhydritové podlahy provádíme dle doporučení výrobců, tedy rovinnost 2 mm/ 2m. 

 • Smrštění - Ke smršťování materiálu dochází v souvislosti se zráním materiálu (o tepelné roztažnosti později). U  anhydritových podlah je tato hodnota několikanásobně nižší než u cementových. To umožňuje provádět velké plochy bez prostorových dilatací (nezaměňovat za ty konstrukční nebo obvodové!). Dilatační poměr by neměl přesáhnout 3-4:1.

 • Tepelná vodivost - Schopnost materiálu vést teplo. Zde jsou hodnoty výrazně pro samonivelační potěry. U zavlhlých potěrů je přenos tepla nižší, je to způsobeno nízkou hutností materiálu. Zde není namístě porovnávat pojiva, tedy zda je lepší cement nebo anhydrit, ale spíš je to otázka technologie zpracování, i když jsou zde určité předpoklady k tomu, že anhydritová litá podlaha bude mít přenost tepla o něco rychlejší než cementová litá podlaha. 

 • Mechanické vlastnosti - ať už se to někomu líbí nebo ne, anhydritová podlaha JE pevnější - odolnější než klasická cementová podlaha. Není to ale jen proto, že to je ANHYDRIT, ale způsobem zpracování, resp. vysokou tekutostí směsi.
   Tohle je jedna z hlavních výhod anhydritové podlahy
  Garance mechanických vlastností v případě anhydritových podlah je u nás naprostou samozřejmostí - používáme osvědčené materiály. Výhoda vysokých pevností anhydritu umožňuje zeštíhlit podlahy - snížit tloušťku betonové podlahy.

 • Výztuž - Další výhoda anhydritové podlahy je v tom, že odpadá nutnost vyztužení anhydritové podlahy a případné defekty plynoucí ze špatně provedéno vyztužení. Karisítě, drátky a podobné materiály určené k vyztužení cementových podlah (betonových podlah) u anhydritu pozbývají významu vzhledem k rozdílnému chování anhydritového pojiva při zareagování. Nevznikají zde žádné mikro trhlinky vlivem reakce s vodou jako je tomu u cementového pojiva. Proto není nutná žádná výztuž.

Poptejte cenu anhydritové podlahy! - nezávazná poptávka

Výhody anhydritových litých podlah: FIKCE

Výhody anhydritové podlahy - fikceAnhydrit je vhodný pro jakoukoliv nášlapnou vrstvu:

Zákazníci se nás často ptají, zda je anhydritová podlaha skutečně vhodná pro jakoukoliv nášlapnou vrstvu bez nějakých úprav, jak se na internetu často prezentuje. Naše odpověď je bohužel, že není. Anhydritové lité podlahy nejsou většinou vhodné jako podklad pro přímou pokládku tentovrstvých materiálů jako je PVC, přírodní linolea(např. Marmoleum).

Problém není v rovinnosti (pokud je podlaha udělaná dle požadavků na rovinnost, která bývá většinou 2 mm/2m), ale v povrchu anhydritu. I přesto, že je anhydrit velice rovný i hladký, nemusí být vždy takový podklad vhodný. 

Anhydrit se ale i v takových místech vyplatí díky garantovaným pevnostem, je ale třeba počítat s tím, že se podlaha bude muset ještě nejspíš vyhladit stěrkou. Spotřeba stěrky je ovšem několikanásobně menší, než když se vyrovnávají křivé betonové podlahy.


Po všech těch výhodách anhydritových podlah je také také třeba upozornit na -v podstatě jednu jedinou- nevýhodu anhydritu a to je náchylnost na vodu - přečíst celý článek

Nové články