Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Realizace anhydritové podlahy

Realizace anhydritové podlahy

Realizace anhydritové podlahy - BrematSamotný průběh realizace anhydritové podlahy je možné rozdělit do několika etap. Řádky níže patří jen samotné realizaci - realizaci anhydritové podlahy na připravený podklad. Je popisován standardní průběh realizace na stavbě, kterému předchází zpracování cenové nabídky na anhydritovou podlahu. Podklad pod anhydritovou podlahu v takových případech většinou zhotovuje stavebník, nebo najatá firma, např. topenáři.

Doprava materiálu - realizace anhydritové podlahy

Pro dopravu materiálu na stavbu používáme dvě varianty. 

 • autodomíchávač - jedná se o klasický mix, používáme ale objemnější varianty (9m3), které jsou vhodnější pro dopravu samonivelačních potěrů. Z toho důvodu uveze autodomíchávač "pouze" 7 m3. 

 • bremat - souprava tahače a speciálně upraveného návěsu. Souprava dokáže vyrobit na jeden zátah až 13 m3, což postačuje až na cca 300m2 anhydritové podlahy bez podlahového topení anebo cca 200m2 s podlahovým topením. V součinnost s autodomíchávači nebo "otočkou" pro materiál je pak možná kapacita několik desítek m3 anhydritu za den

Pro realizaci anhydritových podlah jsou obě technologie vybaveny šnekovým čerpadlo, nejvhodnější technologií pro čerpání anhydritu. Další způsob, který využíváme už jen minimálně - jedná se o klasický autodomíchávač a solo čerpadlo.

Kvalitní anhydritová podlaha = realizace zmáknutá do detailu!

Realizace anhydritové podlahy

Před samotnou realizací anhydritové podlahy

Specializujeme se na provádění litých anhydritových podlah na již připravený podklad. Zákazníkům tak umožňujeme ušetřit tím, že si neklademe podmínky kdo musí připravovat podklad. To sice od nás vyžaduje pečlivou kontrolu objektu před samotným vylíváním anhydritové podlahy, ale díky dlouholeté praxi už víme, kde máme jaké chyby hledat a kontrola, popř. menší opravy chyb je možné provádět v den realizace lití anhydritu.

Při kontrole povrchu pro anhydritovou podlahu se zaměřte zejména na:
 • minimální výšku anhydritu. Podklady nebývají rovné a tak je nutné najít nejvyšší bod a z něho vycházet.

 • kvalitu provedení separační vrstvy - kontrolujeme také vhodnost použitého materiálu

 • kvalitu zhotovení obvodoví dilatace - kontrolujeme také vhodnost použitého materiálu

 • kvalitu fixace trubek podlahového topení nebo topných kabelů

U nás platí jedno - jakmile provádíme realizaci anhydritové podlahy na podklad, který jsme nepřipravovali, v momentě kdy se pustíme do samotné realizace, přebíráme zodpovědnost za zdárný průběh.

Pokud proběhne kontrola v pořádku (v dnešní době -r.2014 už je v pořádku připraveno cca 90% staveb) pouštíme se do roznesení výšek anhydritových podlah po stavbě. V případě, že najdeme závady, většinou je možné je odstranit ihned, ale vždy záleží na konkrétní situaci.

 

Další užitečné články na téma realizace anhydritové podlahy: >> Realizace anhydritu v létě << >> Realizace anhydritu v zimě <<

Zaměření stavby

Základní výšku podlahy určuje stavebník, dozor či jiná osoba oprávněná jednat za investora. Zpravidla to bývá výška určená od vchodových dveří, jsou ale i jiné záchytné body. Standardní výška bývá 20 mm od křídla vchodových dveří, což by mělo sednout přesně s výškou na prahu. Minimálně 20 mm mezera by měla zůstat mezi křídlem a anhydritem v případě finální krytiny 10-13 mm - např. dlažba. - Mezera je důležitá proto, aby se dveře po podlaze nezadrhávaly v případě nečistot na finální podlaze - např. kamínek z boty a pod.

Zaměření stavby se provádí laserem s přesností 5mm/50m (plocha 600m2)

Autodomíchávač / mix / - realizace anhydritové podlahy

Další možné body určující výšku při realizaci anhydritové podlahy
 • výška překladů pro dveře - montážní otvor pro obložky < ideálně 203 mm > Rozměr měřený mezi překladem a anhydritovou podlahou

 • výška oken - parapetů

 • schody

 • vypínače

 • světlá výška místnosti

Před realizací anhydritové podlahy kontrolujeme také všechny prvky stavby, zda sedí navzájem ve stejné, resp. předepsané výšce. Např. občas se stane, že vnitřní dveře, např. balkonovky, křídlo francouzských dveří je níž než výška, která je daná projektem.

V takových situacích se pak držíme té nižší výšky, pokud to umožňuje minimální výška anhydritové podlahy.

Materiál pro realizaci anhydritové podlahy

Po provedení všech úkonů uvedených výše se provádí objednání materiálu. Jednou z nesporných výhod anhydritové podlahy, kterou používáme je doba zpracovatelnosti - 4 hodiny od výroby. Nemusíte se tak bát, že materiál bude "stržený", jak se často stává u betonových podlah na cementové bázi, kde se doba zpracovatelnosti počítá na desítky minut u zavlhlých potěrů, u litých betonů na bázi cementu je to 1,5 hodiny od výroby.

Samotná realizace anhydritové podlahy se jen málo liší v tom, jestli se provádí z autodomíchávače a nebo brematu. Gumové hadice v průměru do 10 cm se natáhnou dovnitř stavby a za pomocí šnekového čerpadla se anhydrit dopravuje na místo.

Po ukončení pokládky anhydritu se provádí tzv. nivelace, kdy se anhydritová podlaha srovnává. Právě v umění aplikovat správné výšky a dokonalé nivelace tkví úspěch ideálně rovné anhydritové podlahy.

Čeho se vyvarovat při realizaci anhydritové podlahy

Se zvyšující se teplotou vně stavby a zvyšující se třídou anhydritu se snižuje i čas na zpracování. V extrémních případech může být anhydrit i po 60 minutách od uložení "tuhý"!

Lité anhydritové podlahy jsou určeny jen do interiéru budov - Teplota vně stavby, při kterých je možné provádět aplikace,  je od +5ºC do + 30ºC, samozřejmostí je, že stavba musí být bez průvanu, resp. uzavřená tak, aby anhydritová podlaha nepřišla v prvních 48 hodinách od realizace o vodu. V zimě pak nesmí po dobu několika dní podlaha "zamrznout".

Nové články