Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Realizace anhydritové podlahy v létě

Realizace anhydritové podlahy v létě

Realizace anhydritové podlahy v létěObecná pravidla pro realizaci anhydritové podlahy dnes už zná téměř každý:

  • čistý, suchý a nesavý podklad

  • uzavřená stavba (anhydritové lité podlahy jsou jen do interiéru)

  • dodržení maximální a minimální teploty

​Stavební připravenost stavby pro realizaci anhydritové podlahy je stejná ať už je léto nebo zima - týká se přímo místa určeného k aplikaci anhydritového potěru. 

Jediný rozdíl, který se týká vlivu ročního období na samotnou realizaci jsou teploty - a to jak vnější tak i vnitřní.

V průběhu betonování podlah - ukládání anhydritové podlahy a po dobu 48 hodin od uložení nesmí teplota na stavbě překročit 30°C!

Anhydrit v létě

Při realizaci anhydritové podlahy v létě je třeba dbát na to, aby stavba byla co nejvíce vzduchotěsná, aby se nemohla z aplikovaného anhydritového potěru odpařovat voda. Čím je teplota vzduchu vyšší, tím je důležitější celková vzduchotěsnost stavby.

Při teplotách pod 20°C v ně stavby je možné ignorovat menší netěsnosti jako je komín, odsávací a odvětrávací šachty a podobné menší "netěsnosti". Při teplotách nad 25°C v ně stavby už je třeba skutečně pečlivě dbát na to, aby stavba byla uzavřena a aby se zabránilo jakémukoliv odpařování vody. Tento stav je nutné zachovat minimálně 48 hodin od realizace anhydritové podlahy a to i v případě, že je anhydritová podlaha pochozí dřív - typické např. v létě, kdy může být anhydritová podlaha s pevností C30 pochozí i po několika hodinách.

Častá chyba při realizaci anhydritové podlahy

je neprovedené odizolování střechy ve spodní části, kdy ještě není provedené podbití střechy. 

Co na to sádrokartonové podlahy, dřevěná okna a podobné materiály choulostivé na vlhkost?

Vůbec nic - jak to? Anhydritové podlahy mají jednu obrovskou výhodu oproti cementovým, chcete-li betonovým, podlahám. Ta výhoda spočívá v tom, že anhydritové podlahy je možné po 48 hodinách od uložení začít intenzivně vysoušet! 

U cementových podlah je možné začít stavbu bezpečně vysoušet nejdříve po týdnu od uložení a to ještě k tomu pozvolna - v opačném případě hrozí, že nezreagovaný cement začne reagovat a deska by se mohla zdeformovat.

Nemáme zdokumentovaný jediný případ, kdy by vlivem zvýšené vlhkosti došlo k poškození jak sádrokartonových podhledů nebo jiných choulostivých prvků na vlhkost v průběhu prvních 48 hodin od uložení anhydritového potěru

Maximální teploty při realizaci anhydritové podlahy

  • maximální doporučená teplota 25°C

  • od 25°C je třeba dbát zvýšené opatrnosti

  • od 30°C je vhodné od realizace anhydritové podlahy upustit


Bude vhodné počasí pro realizaci anhydritové podlahy?

Nové články