Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Obvodová dilatace anhydritové podlahy

Obvodová dilatace anhydritové podlahy

Obvodová dilataceněkdy nazývaná také jako okrajová dilatace, význam je ale stejný.

Tento druh dilatace má dvě hlavní funkce - pojmout objemové změny v podlaze a odhlučnění podlah. U litých anhydritových podlah také plní funkci v průběhu realizace, kdy separuje litou směs od zdí, resp. savého materiálu, stejně tomu tak je i v případě cementové lité podlahy.

Pro správnou funkci musí být obvodová dilatace intalována po celém obvodu betonové desky, dilatace se instaluje i u prostupů podlahou - např. sloupy, rozvody topení a pod.

Jaký materiál pro obvodovou dilataci?

U obvodové dilatace je nejdůležitější vlastnost stlačení, resp. o kolik se dokáže materiál zmenšit, pokud je na něj vyvíjen tlak. MIRELON je možné stlačit až o 70%, což z něj dělá ideální materiál pro tento druh dilatací.

V rámci rodinných domů a bytů se používá tento druh obvodové dilatace:

 • podlahy bez podlahového topení - tloušťka mirelonu 5 mm

 • podlahy s podlahovým vytápěním - tloušťka mirelonu 10 mm

U větších místností je také vhodné provést kontrolní výpočet, zda je zvolená obvodová dilatace dostačující - sály, tělocvičny apod.

Občas je na stavbách vidět obvodová dilatace z polystyrenu. Za předpokladu, že si spočítáte stlačení, můžete polystyren také použít. V praxi je ale často použití EPS polystyrenu poddimenzováno s ohledem na jeho stlačení. U podlah se pak mohou projevit vady spojené s teplotní roztažností anhydritu.

Výpočet tloušťky obvodové dilatace u anhydritové podlahy:

Pro vypočtení této hodnoty je nutné znát nejdříve několik veličin:

Veličina Hodnota
(A) délka prostoru počítejte delší délku v metrech
(B) rozdíl teplot podlahy při užívání nejčastěji 10-30 °C
(C) teplotní roztažnost podlahy anhydrit cca 0,012 mm/m.K
(D) stlačitelnost obvodové pásky - Mirelonu cca 70%
Vzorec pro výpočet tloušťky obvodové dilatace z mirelonu:
A x B x C = X x 100/D = minimální tloušťka mirelonu v mm

Montáž obvodové dilatace

Systémů, resp. vyráběných druhů obvodové dilatace a možností jak ji instalovat je více, princip zůstává ale u všech stejný - zajistit stlačitelný prostor mezi podlahou a stěnou. Při montáži obvodové dilatce s navařenou nebo přilepenou fólií se musí dbát také na to, aby se fólie nijak nešponovala a anhydritová podlaha byla dolita až do rohu (bez vzduchové mezery).

Nejčastější způsoby montáže obvodové dilatace jsou tyto:
 • sponkovačkou (doporučujeme - používáme )

 • montážní lepidlo s vysokou okamžitou přilnavostí (doporučujeme - používáme )

 • samolepící dilatace - kromě REHAU dilatace vše ostatní problémové. I tak musí být zdi suché a bez prachu, ideálně založené do vrstvy EPS nebo systémové desky (nepoužíváme )

 • na hřebíčky - problémové, občas dochází k selhání uchycení v průběhu lití anhydritu (nepoužíváme )

 • celoplošně přilepená k separační vrstvě - problémové, nutnost pečlivé montáže! (nepoužíváme )

 • volně ložené - znemožňuje většinou realizaci lité anhydritové podlahy (nedoporučujeme - nepoužíváme )

 • zastrčené za polystyren - v momentě kdy má polystyren menší vůle, problém s vylézáním nebo zapadáním obvodové dilatace (nedoporučujemenepoužíváme )

 • přibetonování obvodové dilatace - jeden z nejhorších způsobů montáže obvodové dilatace - většinou zhoršuje rovinnost anhydritové podlahy u krajů. Saje vodu, nedostatečné krytí anhydritem (nedoporučujeme - nepoužíváme )

Obvodová dilatace se instaluje jen ve výšce anhydritové podlahy + rezerva, instalace ve výšce izolace není nutná


Obvodová dilataceV první řadě je třeba upozornit na to, že problémy, které se při realizaci litých anhydritových podlah vyskytují u obvodových dilatací, jsou z pravidla zaviněny přístupem montážníka, máme li-se bavit upřímně, je to v podstatě vždy odbitá montáž.

Možné je to chápat u stavebníka, který tuto činnost provádí prvně v životě, problém je ale v tom, že většina špatných instalací připadá na vrub montážním firmám podlahového topení.

Samostatnou kapitolou jsou pak samolepící obvodové dilatace s folií - ty musmíme v cca 70% případů upravit taky, aby nepoškodily budoucí podlahu!

Obvodovou dilataci montujeme s přesahem!

Obvodová dilatace s fólií nebo bez?

Pokud budete svépomocí provádět obvodovou dilataci, určitě narazíte na to, že MIRELON, který se k tomu účelu používá, je možné sehnat s navařenou folií a nebo bez ní.

Pokud budete provádět separační vrstvu s fólie (ta se provádí na tepelnou izolace anebo pokud není použita systémová deska pro podlahové topení), můžete použít obvodovou dilataci bez folie a montáž provést podle návodu v článku k separační vrstvě.

V případě obvodové dilatace s fólií, tu používáme u systémových desek pro podlahové topení a nebo pokud není možné k zafixování obvodové dilatace použít sponkovací kladivo - např. monolitické stavby bez omítek.

Montáž obvodové dilatace s navařenou nebo přilepenou fólií

Obvodovou dilataci fixujeme podle doporučeného způsobu a.) pobíječkou nebo b.) lepidlem. Obvodovou dilataci přiložíme spojem fólie a mirelonu směrem ke zdi, fólii narovnáme a na ní položíme systémovou desku.

Pozor na samolepící obvodovou dilataci s navařenou fólií!

S obvodovou dilatací tohoto typu je spojeno nejvíce problémů při realizaci lité anhydritové podlahy. V 50% dochází k tomu, že vinou pnutí fólie dochází k odtržení dilatace od zdi a taková místa je poté nutná opravovat, což s ohledem na zachování funkce obvodové dilatace nemusí být nejednoduší - způsob opravy musí být také zvolen s ohledem na pochozí krytinu. Další vada, která může nastat je ta, že folie zůstane napnutá a zůstane tak u krajů vzduch. To může po zatížení podlahy zapříčinit propadnutí. Problém vzniká tehdy, pokud je obvodová dilatace s navařenou nebo přilepenou fólií instalována spojem do vnitřku místnoti a spoj je nad úrovní rohu svyslé (obvodová stěna) a vodorovné konstrukce (izolace podlahy, systémová deska).

Vyhnout se těmto problémům můžete jednoduše - použijte některý z našich doporučených způsobů montáže obvodové dilatace.

Při instalaci obvodové dilatace myslete na tyto věci:

 • použijte tak vysokou dilataci, aby byl minimální přesah oproti plánované výšce anhydritu 30 mm

 • dilatace musí být instalována tak, aby mezi ní a eps nebyla mezera

 • mirelon je plný vzduchu - plave. Fixaci dělejte po cca 30-40 cm, v případě členitostí podle potřeby, třeba i 5 cm

 • obvodovou dilatace v rozích nenařezávejte, raději řádně zafixujte

 • nenechávejte navařenou fólií volně, musí být uříznuta nebo jinak zafixována k podkladu

Jak neinstalovat obvodovou dilataci

Závěrem několik poučných obrázků o tom, jak neinstalovat obvodovou dilataci pro anhydritové podlahy. Doufám že informace v článku Vám pomohou k tomu, aby Vaše podlahy byli provedeny perfektně včetně těchto detailů.

Fólii je nutné také zafixovatKulaté nebo nařezané rohy...obojí je špatněNezafixovaná fólieObvodová dilatace není vůbec přichycenaSamolepicí obvodová dilatace - není radno se na ni spoléhat

Špatně přichycená obvodová dilatace a fólie na volnoŠpatně provedený nápojChybějící dilataceSamolepící pás na obvodové dilataci :/Trapný pokus o dilataci v plošeProstě jen odfláknutá instalceChybějící dilatace + zapadnutíOhnutá dilatace- špatně fixnuto. Tady to bylo jen zastrčené za EPSFixace k ničemu..na tohle je dobrá montážní pěnaChybějící dilataceŠpatné napojeníNedotáhnutá dilataceDilatace se nenařezávají a nápoje se přelepují!

Nic moc, že?

Nové články