Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Elektrické podlahové topení - základní informace

Elektrické podlahové topení - základní informace

Stejně jako u teplovodního podlahového topení se jedná o systém velkoplošného nízkoteplotního vytápění stavby. Elektrické podlahové topení má nižší pořizovací náklady oproti teplovodním systémům a tak pokud je třeba řešit sekundární - záložní - zdroj vytápění stavby, padne nejčastěji volba na elektrické podlahové topení. Jako primární zdroj tepla se ale tento systém také používá.

Největší nárůst instalací elektrických podlahových vytápění jsme zaznamenali v roce 2012, kdy došlo k navýšení oproti předchozím létům a stoupl počet našich realizací anhydritových podlah na elektrické podlahové topení v řádech desítek procent a i v současnosti je elektrické podlahové topení oblíbené.

Nabízíme kompletní řešení pro vaše podlahy! Realizace včetně izolační vrstva, elektrického podlahového topení a lité anhydritové podlahy.

Hlavní výhody elektrického podlahového topení

v porovnání s teplovodním podlahovým topením

  • Snazší montáž - ve značné řadě případů je elektrické podlahové topení zhotovené svépomocí

  • Nižší pořizovací náklady (např. není třeba tepelný zdroj)

  • Nízká konstrukční tloušťka (cca 3-6 mm) = nižší spotřeba a cena anhydritové podlahy, úspora cca 1 m3 na 100 m2

  • Rychlejší reakce na změnu teploty

Elektrického podlahového topení - možnosti

Nejčastěji používaným elektrickým podlahovým topením jsou odporové topné kabely. Vyrábějí se v několika variantách, liší se v opláštění, počtu žil a výkonu.

Kvalitní opláštění je nutné, kabel je před betonáží mechanicky namáhán a tak je třeba aby byl také dobře chráněn, co se týče počtu žil, jednožíla je levnější, ale musí se dobře počítat - oba konce kabelů jsou zavedeny do instalační skříně, u dvoužilového kabelu je do instalační skříně zaveden jen jeden konec. Výkon kabelů instalovaných jako podlahové topení se pohybuje nejčastěji v rozmezí 5 až 20 w na běžný metr kabelu.

Předpokládám, že všechny tyto informace jsou sice užitečné, ale laikovy toho asi moc neřeknou. Možná by vás spíš zajímalo co používáme my.

Kabelů, z kterých je možné provést elektrické podlahové topení se vyrábí několik druhů. Pro podlahové topení pod anhydritovou podlahu je zbytečné používat například kabely pro exteriér s vysokou odolností proti mechanickému poškození, ale zase je chybou používat kabely pro systémy přímotopného vytápění s nižším výkonem.

Jaký kabel pro elektrické podlahové topení používáme?

Už několik let používáme odporové topené kabely od české firmy FENIX s.r.o., nejčastěji pak kabel s označením PSV a občas kabel s označením ADSV.

PSV (15W/m) je jednožilový odporový topný kabel s ochranným opletením, s výkonem na 1 bm /15w. Kabely se nejčastěji instalují s výkonem 70-100w na 1 m2.

Kabel ADSV je dvoužilový kabel taktéž s ochranným opletením, používáme výkon 10W/bm. Instaluje se stejným způsobem jako kabel PSV, jen do instalační skříně vede jeden kabel a ne dva jako u PSV kabelu.

Dvoužilové kabely jsou sice snazší na montáž jak na podlaze, tak v instalační skříni, ale rozdíl v ceně mezi kabelem ADSV a PSV (a to v roce 2016 zvedl cenu PSV kabelů cca o 15%) je značný.

Pro správné porovnání ceny je nutné brát v potaz celkový výkon kabelu.

Porovnání ceny jednožilového a dvoužilového kabelu
  • kabel PSV 15 - celkový výkon 960 w - cena 1 397 Kč bez DPH (jednožíla)

  • kabel ADSV 10 - celkový výkon 950 w - cena 3 049 Kč bez DPH (dvoužíla)

Jaké jsou další možnosti?

Pro elektrické podlahové topení se používají ještě některé další systémy - např. samoregulační topné kabely, topné fólie nebo rohože (přilepený odporový kabel). Ani jeden z těchto systémů nepoužíváme, není k tomu žádný důvod - a ani zákazníci ho nemají, když zjistí jaké jsou ceny .

Montáž elektrického podlahového topení

Jak jsem již napsal na začátku, montáž elektrického podlahového topení je snazší než u toho teplovodní. Neznamená to ale, že montáž tak může provádět kde kdo. Věcí, které se mohou pokazit je dost.

Protože 99% instalací je z odporových topných kabelů, několik řádků k instalaci.

V první řadě je to příprava elektroinstalace. Sice se to netýká přímo topení v podlaze, ale špatná příprava může zkomplikovat i samotnou montáž. Rozhodněte zda chcete ovládat podlahové topení přes pokojové termostaty anebo přes centrální jednotku nebo stykač. Pokud nevíte, nechte připravit elektroinstalaci pro to náročnější (pozdější změny by byli náročné) - tedy pro ovládání přes stykač (delší životnost termostatu) nebo centrální jednotku. Konkrétní prvky elektroinstalace - přípravy - napíši v samostatném článku.

Do podlahy se instaluji teplotní čidla, ty nezapomeňte nechat vyvést to instalační krabice (husí krk s průměrem cca 15 mm) s přesahem cca 50 cm u země. Teplotní čidla a odporové kabely se vedou zvlášť. Tady upozorním na častý problém s chráničkami (husím krkem) - jsou často instalovány tak, že s problémem protáhneme teplotní čidlo. Teplotní čidlo může ale selhat!! a jediná možná náprava je to, že se nainstaluje nové. Proto je nutné chráničku instalovat tak, aby nebyli nikde ostré záhyby a aby se chránička nenaplnila nečistotami.

Teplotní čidlo zajišťuje aby se kabely v podlaze nepřehřály a nepoškodily se. V případě dosažení určité teploty termostat topení vypne i když teplota v místnosti je nižší než nastavená

Teplotní čidlo zpravidla instalujeme ke každému kabelu, anebo je možné pro jeden kabel použít více čidel (pokud to podporuje termostat). Instalace se provede tak, aby chránička co nejméně zasahovala do profilu podlahy - důležité je, aby samotné čidlo bylo co nejblíže k anhydritu. Čidlo se nejčastěji umisťuje mezi dva kabely. 

Fixace elektrického podlahového topení

Než napíši cokoliv dalšího, prvně si uvědomte, že kabel v anhydritu plave - a to velice lehce. Stačí cca 1-1,5 metru neukotveného kabelu a už se dere nahoru. Čím je tloušťka anhydritové podlahy menší, tím lépe musí být provedeno kotvení elektrického podlahového topení.

Kotvení kabelu doporučujeme provádět tak, že ohyby se přichytí na sponky a v ploše se topný kabel přilepí k separační fólii. V závyslosti na plánované tloušťce anhydritové podlahy by pak kabel měl být přikotven každých cca 50 cm. U topných rohoží by pak neměla neukotvená plocha překročit cca 0,25 m2.

Nepovedená instalace svépomocí

Nepovedená instalace elektrického podlahového topeníNepovedená instalace elektrického podlahového topeníNepovedená instalace elektrického podlahového topeníNepovedená instalace elektrického podlahového topeníNepovedená instalace elektrického podlahového topení

 

Jak by to mělo vypadat

Správná instalace elektrického podlahového topeníSprávná instalace elektrického podlahového topeníSprávná instalace elektrického podlahového topeníSprávná instalace elektrického podlahového topeníSprávná instalace elektrického podlahového topení

Nové články