Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Výška (nejen) anhydritové podlahy

Výška (nejen) anhydritové podlahy

Tloušťka anhydritové podlahyse určuje podle několika faktorů, stejně jako je tomu u jiných materiálů nebo konstrukcí. Anhydritová litá podlaha se vyznačuje vysokou pevností hlavně v tahu za ohybu, která je až trojnásobně vyšší než u potěrů zavlhlých. To je způsobeno právě vysokou tekutostí - hutností a nesmršťováním pojiva. To anhydrit předurčuje pro použití na měkkém podkladu jako jsou tepelné a kročejové izolace - těžká plovoucí podlaha.

Faktory ovlivňující minimální výšku anhydritové podlahy

  • typ použitého materiálu (pevností třídy)

  • požadovaná únosnost podlahy

  • stlačitelnost podkladu

  • velikost plochy

Jako minimální tloušťka anhydritu se bere v potaz jen souvislá vrstva anhydritu - bez podlahového topení nebo jiných konstrukcí a to včetně nerovností!


 Typ použitého materiálu

Jedním z hlavních faktorů ovlivňující výšku (tloušťku) těžké plovoucí podlahy je pevnost použitého materiálu. Litá anhydritová podlaha má v tomto směru výborné parametry. Anhydritové pojivo je ideální pro použití jako lité betonové podlahy. Při realizaci se ve fázi tuhnutí téměř nesmršťuje a tak je možné realizovat velké plochy bez dilatací v ploše - až 600 mpodle výrobců. My jsme si ale vyzkoušely i 1 000 mbez dilatací a výsledek byl více jak uspokojující.

Minimální pevnost lité anhydritové podlahy která se běžně používá je 20 MPa v tlaku a 4 MPa v ohybu. Logické pak je, že čím větší pevnost se použije, tím menší může být tloušťka anhydritové podlahy.

 Únosnost podlahy

V případě realizace anhydritové lité podlahy na nestlačitelný podklad hraje tato skutečnost jen malou roli - jsme zde spíše ovlivněny minimální vrstvou anhydritu umožňující její zpracování. Pokud ale chceme mít betonovou podlahu na stlačitelném podkladu, je třeba vzít v úvahu i to, jaké zatížení chceme aby podlaha zvládla. Něco jiného bude podlaha v rodinném domě a něco jiného třeba v dílně nebo garáži, kde jsou požadavky na únosnost podlahy podstatně vyšší. Také je třeba myslet na lokální místa s větším zatížením - typické pro velká akvária nebo knihovny.

 Stlačitelnost podkladu

Těžká plovoucí podlaha znamená jedno - podlaha není pevně spřažená s podkladem. Zpravidla se taková podlaha pokládá na stlačitelný podklad jako je polystyren nebo vata. Stlačení podkladu znamená že podlaha je namáhána nejenom v tlaku, ale hlavně v ohybu. Proto je důležité vědět dopředu jakou pevnost v ohybu bude podlaha mít. To je možné garantovat u litých betonových podlah - anhydritu.

Stlačitelnost podkladu ovlivňuje typ a celková tloušťka izolace ale i způsob montáže.

 Velikost plochy

V případě větších ploch dochází k většímu namáhání podlah v ohybu v souvislosti se stlačitelností podkladu. U větších ploch - cca 50mje vhodné skladu podlahy dopředu zkonzultovat. Také se vyplatí používat izolace s menším stlačením (např. EPS 150S nebo 200S, XPS ..) a správně nadimenzovat tloušťku anhydritové podlahy.

Každému zájemci zkontrolujeme skladbu podlahy a upozorníme ho na případné nedostatky!

Minimální výška anhydritové podlahy - tabulka

Tabulka je zpracována na základě informací uvedených v technických listech výrobců

Nejen po vzoru německé normy DIN 18560, ale i na základě vlastních zkušeností doporučujeme plánovat anhydritové podlahy s podlahovým topením s jmenovitou tloušťkou minimálně 45mm nad topné potrubí

Minimální tlouštka anhydritové podlahy

 

Nové články