Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Separační fólie - separační vrstva pod anhydritovou podlahu

Separační fólie - separační vrstva pod anhydritovou podlahu

Separační vrstva je vrstva oddělující podkladní vrstvu od anhydritové podlahy. Jako podklad pro anhydritovou podlahu většinou slouží tepelná nebo kročejová izolace tvořená polystyrenem nebo vatou, jako podklad může ale sloužit i štěrkový násyp, trámový strop zaklopený prkny, osb deskou a pod.

Účel separační fólie

Separační vrstva - skladbaV běžných případech je účel separační folie jediný - zabránit zatečení, odtečení, např. mezi desky polystyrenu, vaty, prkenným záklopem a pod. a zabránit průsaku vody ze samonivalační anhydritové podlahy. Anhydritová samonivelační podlaha nesmí v průběhu 48 hodin od uložení přijít o vodu - tzn. že stavba musí být uzavřená, aby vlhkost nemohla unikat - jinak by podlaha popraskala. O vlhkost, resp. vodu, může ale anhydritová podlaha přijít i tím, že se vsákne do podkladu. Separační vrstva je tak důležitá součást skladby anhydritové podlahy.

V případě, kdy hrozí vzlínání vlhkosti z podkladní konstrukce, musí separační vrstva plnit i funkci parozábrany!!!

Montáž separační fólie

Pro zhotovení separační vrstvy se v současnosti nejvíce používají PE folie tloušťky 0,05 - 0,1 mm. U našich montáží používáme PE folii vyráběnou jako "polorukáv". Po odvinutí z role se folie ještě rozloží - šířka separační folie na roly je 1 m, po rozvinutí 2 m. Přesah separační folie se doporučujeme 10 cm, nicméně nutno konstatovat, že samotný přesah není tak důležitý, jako samotný spoj více separačních fólií.

Separační fólii doporučujeme klást od dveří směrem do místnosti - je to z důvodu lití anhydritové podlahy. V případě špatně provedeného spoje pokládka anhydritové podlahy jde "proti směru" pokládky separační vrstvy a následky špatného spoje jsou minimální. Pokud jde ale pokládka anhydritu po směru pokládce separační vrstvy, špatně spojený spoj se zpravidla zvedne a anhydrit fólii "vezme sebou".

Místo řešení jakým směrem pokládat separační fólii se věnujte kvalitě provedeného spoje - v případě precizního provedení je úplně jedno jakým směrem se separační fólie pokládá.

Spoje separačních fólií se snažte lepit ihned po jejich pokládce. Jinak se fólie mohou zaprášit a lepící páska nemusí ideálně přilnout.

Separační fólie se zpravidla spojuje s obvodovou (okrajovou) dilatací. V tomto detailu vznikají nejčastěji nedostatky - špatné provedení spoje zpravidla znamená zeslabenou tloušťku anhydritové podlahy, s možností destrukce okrajových částí. Zde platí jediné - pokládka a spoje se musí provádět tak aby měli dostatečnou vůli. Těmto problémům se můžete vyhnout pokud zvolíte některý z doporučených způsobů zakončení separační fólie.

Doporučené zakončení separační fólie

Zakončení separační fólie na obvodovou dilataciobr. Zakončení separační fólie na obvodovou dilataci s fólií

Montáž obvodové dilatace se provede spojem fólie a dilatace směrem ke stěně. Obvodová dilatace se musí pevně zafixovat, např. sponkami nebo přilepením.

Fólie navařená k obvodové dilataci se přilepí k separační vrstvě.


Zakončení separační vrstvy

obr. Zakončení separační fólie na obvodovou dilataci bez fólie

Prvně se instaluje separační vrstva, při instalaci se nechá přesah na svislou konstrukci - cca 5 cm. Následuje montáž obvodové dilatace, se kterou se zafixuje i separační vrstva do konstrukce. Ideální, rychlé a spolehlivé...


Montáž separační fólie pod anhydritovou podlahu - video

Menší názorná ukázka jak instalujeme separační vrstvu a obvodovou dilataci.

Separační fólie - shrnutí

  • používejte fólie 0,05-0,1 mm - ideálně polorukáv (koupit můžete zde: http://www.shop.anhydrit-podlahy.cz)

  • montáž separační fólie provádějte pečlivě s přesahem 5-10 cm - kontrolujte si kvalitu lepeného spoje

  • montáž pro "sichr" provádějte proti lití anhydritové podlahy - od vstupu

  • separační vrstva musí kopírovat povrch na který je pokládána - žádná napnutá folie (typické pro "vany")

  • pokud si nevěříte, nechte to na nás - zhotovíme Vám kompletní skladbu podlahy vč. podlahového topení a izolací

Časté dotazy na separační fólii - vrstvu

 Musím separační vrstvu provést, i když mám lepený polystyren?

Ano, separační vrstvu mezi anhydritem a polystyrenem je vhodné dělat vždy vyjma systémových desek bez PE folie - které je lepší nepoužívat

 Pokud mám podlahové topení, mohu dát separační vrstvu na trubky?

V žádném případě ne, jako separační vrstva může sloužit systémová deska pro podlahové topení. Pokud se topení instaluje na polystyren, nejdříve se instaluje separační vrstva. Separační vrstva na podlahovém topení by podlahové topení utlumila!

 Mohu použít i silnější fólii jako separační vrstvu?

Podle situace, ale podle našich zjištění je u silnějších fólií problém se spojem. Silnější fólie se na měkkém podkladu "krabatí" a většinou je nutné spoje lepit do šířky 10-15 cm. Pokud se to neudělá, vzniknou mezírky, kterými anhydrit přichází o vodu. To může zapříčinit i jeho popraskání.

 Mám dělat separační vrsvtvu i pod polystyrenem? Mezi IPU a EPS? 

Ne, asfaltové hydroizolační pásy neobsahují rozpouštědla. Do střech jsou běžné výrobky EPS s nalepeným asfaltovým pasem. Separační vrstvu ale doporučujeme provádět na hydroizolaci z mPVC, která obsahuje změkčovadla. Ty mohou zapříčinit smrštění EPS.

Rekonstrukce podlahy - u podlah, které jsou nad obytnou (zabydlenou) částí instalujme separační vrstvu raději dvakrát - jednu pod izolace - EPS nebo Vatu a jednu klasicky na izolace.

Nové články