200
Rovinka jako když střelí - to jsou lité anhydritové podlahy!
Vyrobíme anhydrit na místě a jen tolik kolik je potřeba!
To nejlepší pro stavbu i Vás - PODLAHOVÉ TOPENÍ
To nejlepší pro podlahové topení - ANHYDRITOVÁ PODLAHA

Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Světlá výška místností

Světlá výška místností

Světlá výška místnostiToto téma přímo nesouvisí s anhydritovou podlahou jako takovou, ale i přesto se nám občas vyplácí znalost i těchto věcí, jako je světlá výška místností. Obzvláště pak u rekonstrukcí staveb a nebo tam, kde se nestaví podle projektové dokumentace.

Dodržení světlé výšky místností je nutností, výška je upravena v ČSN, ale hlavně také ve vyhlášce o technických požadavcích na stavby. Dodržení světlé výšky místností je tak podmínkou k úspěšné kolaudaci stavby.

Světlá výška místností se může lišit podle účelu stavby a účelu místností.

Světlá výška místností - ČSN

Světlá výška je upravena normou ČSN 73 4301

Světlá výška místností - vyhláška

Světlou výšku místností samostatně upravuje vyhláška o technických požadavcích na stavby

Světlá výška místností - definice

Světlou výškou se rozumí vzdálenost mezi podlahou (pochozí - finální - vrstva anhydritové podlahy) a stropem, resp. nejnižším prvkem stropní konstrukce (podhled, trámy, omítka..). V matematickém jazyce je to délka kolmice mezi dvěma přímkami. Na světlou výšku nemají vliv instalované technické zařízení - např. světla a pod.

Minimální vzdálenosti (světlá výška) od podlahy ke stropu:

  • Světlá výška obytné a pobytové místnosti: 2 600 mm

  • Světlá výška obytné a pobytové místnosti v podkroví: 2 300 mm (u skosených stěn musí být minimální světlá výška místnosti na polovině podlahové plochy

Nové články