Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Co je levnější? Anhydritová litá podlaha nebo beton (potěr)

Co je levnější? Anhydritová litá podlaha nebo beton (potěr)

V první řadě musím upomenout na to, že titulek článku je zavádějící - anhydritové podlahy jsou druhem betonových podlah - ale protože to tak hledáte, je to tak nadepsané.

Cenové porovnání anhydritové a betonové podlahy pochází z roku 2010! Berte na to prosím zřetel.

Za předpokladu ,že budeme porovnávat dva kvalitativně srovnatelné materiály, tj. pevnost v tlaku, ohybu a kvalitu (rovinnost) provedeného díla, se mají věci následovně:

Za vzor nám poslouží rodinný dům nedaleko Prahy o rozloze 250 m2 (3 np.) - s výškou podlahy ve všech patrech 120 mm. - položky: montáž izolační vrstvy, montáž a dodání separační vrstvy a obvodové dilatace, uložení anhydritového samonivelačního potěru nebo cementového (zavlhlého) potěru. Pro cementový potěr pak jsou započítány ještě navíc kari sítě 4x150x150.

Cenové rozpočty byli zhotoveny v roce 2010:
  • Celkový rozpočet pro anhydritovou podlahu je:84 567 Kč vč. 10% DPH

  • Celkový rozpočet pro (cementovou) betonovou podlahu je:98 475 Kč vč. 10% DPH

Podlaha prováděná cementovým potěrem tak v tomto případě vychází o 13 908 Kč dráž než podlaha anhydritová! Důvodů proč je "betonová" podlaha v tomto případě dražší než podlaha anhydritová je hned několik:

  • Anhydritová litá podlaha se ukládá v menší tloušťce, než vyžadují potěry s cementovým pojivem (pnutí), litá anhydritová podlaha má také větší pevnost.

  • Anhydritové lité podlahy nepotřebují výztuž, anhydritové pojivo nereaguje změnou objemu! Částka na pořízení výztuže betonové podlahy je 8 983 Kč vč. dopravy a DPH. 

  • Cena za práci je u anhydritové podlahy poloviční než u provádění podlah ze zavlhlého cementového potěru!

  • Porovnáváme kvalitativně podobné materiály, u kterých má být docíleno stejných parametrů v konečném výsledku!

anhydritové lité podlahy je také značný předpoklad, že nedojde k navýšení ceny díla proto, že bude nutné použít vyrovnávací samonivelační stěrku a také není možné, aby neodpovídala kvalita anhydritového potěru podle zadání objednávky. Cementové zavlhlé potěry, resp. potěrový beton je do značné míry ovlivněn jak samotnou výrobou a omezenou dobou zpracování, která může v teplejších dnech dosahovat i jen několik desítek minut!

Nové články