Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Hydroizolace základové desky

Hydroizolace základové desky

Podlaha přilehlá k zemině je typ konstrukce, která se vyskytuje u většiny staveb. U této podlahové konstrukce se nepoužívají kročejové izolace, ale jen tepelné, které mají vyšší tepelný odpor a menší stlačitelnost.Hydroizolace základové desky je důležitá součást celého souvrství podlahové konstrukce, která může přímo ovlivnit celkovou životnost podlah. 

Materiál pro hydroizolaci základové desky

Nejčastěji používaným materiálem pro zhotovení voděodolné ochrany základové desky jsou asfaltové natavovací pásy, dříve se používaly oxidované, dnes se více používají modifikované, které mají větší odolnost. Jsou ale i jiné možnosti, např. mPVC folie, při jejichž výrobě se používají změkčovadla a tak by neměla přijít do přímého kontaktu s polystyrenem, anebo hydroizolační systémy jejím základem je pryž (guma). Jako ideální řešení se nabízí bezespárý hydroizolační systém, např. stříkané hydroizolace. Ty jsou ale především využívány u staveb většího rozsahu - tunely, vodní díla a pod.

Anhydritová podlaha se ukládá zpravidla na desky EPS (polystyren), které jsou položeny na podkladní vrstvě, většinou na hydroizolační vrstvě.

Možné způsoby provedení hydroizolace základové desky:

 1. α Hydroizolace provedená na základové desce

  Hydroizolace na základové desce
 2. β Hydroizolace na základové desce chráněná cementovým potěrem

  Hydroizolace krytá cementovým potěrem
 3. γ Hydroizolace pod základovou deskou

  Hydroizolace pod základovou deskou

Jaký způsob montáže zvolit?

Nejvhodnější způsob montáže hydroizolační ochrany z natavovacích pásů je montáž podle obr. β

Na stavbách se hydroizolace instaluje často v odlišných etapách - často se tak dá zjednodušit její montáž, ale často se také hydroizolace poškodí v důsledku probíhajících stavebních prací. Proto doporučujeme instalovat hydroizolační ochranu pro základovou desku hned v první fázi výstavby a celoplošně "překrýt" cementovým potěrem, který zde plní funkci vyrovnávací (pro pokládku EPS) ale hlavně ochranou. 

Nejpoužívanější způsob montáže hydroizolační ochrany z natavovacích pásů - podle obr. α

Montáž podle obr. β mírně prodraží stavbu, proto se není čemu divit že je využívána jen velmi zřídka. Na většině staveb je hydroizolace instalována (obr. α) přímo na základovou desku. Montáž samotné hydroizolace je vhodné nechat na co nejpozdější fázi stavby, aby byla hydroizolační ochrana vystavena co nejmenšímu namáhání. Většinou je vhodné provést pokládku před instalací rozvodů - elektřiny, vody a pod. V opačném případě hrozí při montáží hydroizolační vrstvy poškození rozvodů od hořáku - s tím se setkáváme často například u "uškvařených" husích krcích pro elektroinstalace, opálené izolace na rozvodech vody a další..

Hydroizolace z asfaltových pásů podle situace stavby

 • izolace proti zemní vlhkosti - 1x pás bez Al vložky

 • Izolace proti zemní vlhkosti a radonu - 1x pás s Al vložkou

 • Izolace proti tlakové vodě - 2x pás bez Al vložky

 • Izolace proti tlakové vodě a radonu - 1x pás bez Al vložky a 1x pás s Al vložkou

 • Izolace proti agresivní vodě - 3x pás bez Al vložky

 • Izolace proti agresivní vodě a radonu - 2x pás bez Al vložky a 1x pás s Al vložkou

Al vložka - protiradonová ochrana z hliníkové vložky

Základní pravidla pro montáž hydroizolační ochrany:

Hydroizolace se pokládá na povrch bez výstupků, hran, výtluků a pod. Asfaltové hydroizolační pásy se pokládají s přesahem min. 100 mm (příčný i podélný). Celoplošně se používá asfaltová penetrace.

Nové články