Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Podlahový polystyren

Podlahový polystyren

Pro použití v těžké plovoucí podlaze se osvědčilo používání tepelné izolace z polystyrenu, označovaného jako podlahový polystyren. Polystyren nabízí vynikají poměr cena / výkon a je bezkonkurenčně nejpoužívanější izolace do podlah na trhu. Variant polystyrenových desek je ale několik a ne vždy se vyplatí brát to nejlevnější. Obrátit se na stavebniny s požadavkem, že požadujete podlahový polystyren není úplně ideální a nemusí se vyplatit.

Kupte si podlahový polystyren od nás! Položte si podlahový polystyren sami a ušetřete.

Co je podlahový polystyren?

Označení „podlahový polystyren“ je v první řadě laické označení pro polystyren používaný v podlahách pod těžké plovoucí podlahy - např. anhydritovou podlahu. Pod tímto označením se skrývá několik typů polystyrenu lišící se od sebe tepelných odporem a únosností, také jsou druhy polystyrenu trvale voděodolné anebo s útlumem kročejového hluku. S výrazem podlahový polystyren se tak v článku setkáte jen z důvodu toho, že je tento výraz velmi rozšířen.

Podlahový polystyren pro podlahy bez požadavku tlumení kročeje

Nejpoužívanější tepelná izolace -podlahový polystyren-  používaná pod anhydritové podlahy bez požadavku útlumu kročejového hluku je polystyren s označením EPS 100 Z nebo S. Pokud je třeba zvíšit tepelný odpor anebo nosnost konstrukce, jsou ještě možné další varianty - EPS 150S a EPS 200S anebo XPS.

Od roku 2016 se už nepoužívá označení S a Z, zůstalo jen označení F pro fasádní polystyren

Číslo za EPS značí napětí v tlaku, resp. čím je číslo vyšší, je polystyren objemnější - snese tak vyšší zátěž a lépe izoluje.

U většiny podlah v rodinných domech stačí používat pod anhydritovou podlahu podlahový polystyren EPS 100. U skladeb izolací, které jsou vyšší než 150 mm raději používáme podlahový polystyren EPS 150, kde je stlačení nižší. Při montáži podlahového polystyrenu je lepší skladbu rozdělit do více vrstev, jak je znázorněno na obrázku.

Rozvržení skladby podlahového polystyrenu

Pokud jsou na podkladu vedeny instalace, např. voda, skladbu izolací je lepší zohlednit podle výšky těchto instalací. Např. výška instalací dosahuje 60 mm a celková skladba izolace je 150 mm. Rozvržení skladby je tak ideální rozložit do tří vrstev - první vrstva podle výšky instalace - tedy 60, další vrstva pak v 50 mm a poslední ve 40 mm. Může se zdát, že je to zbytečné, ale tento postup se nám osvědčil a taková skladba má lepší "stabilitu" než skladby z 100 mm desek. Také zpracování polystyrenových desek je s přibývající tloušťkou náročnější, proto používáme EPS většinou do tloušťky 80 mm. Vždy je ale nutné skladbu podlahového polystyrenu navrhnout podle skutečného stavu, který je na stavbě!

Žádný oficiální podrobný technologický postup montáže podlahového polystyrenu do podlah není - zde se uplatní jak zkušenosti tak hlavně pečlivost.

Nezahálejte, pošlete poptávku po ceně anhydritové podlahy nyní!

Jaký podlahový polystyren pod anhydritové podlahy nepoužíváme:

Do podlahy nepoužíváme podlahové polystyreny s menší pevností v tlaku než je 100 kPa vyjma podlah, kde je třeba tlumit kročejový hluk a kde se používá speciální kročejový podlahový polystyren - modifikovaný EPS.

Jinak řečeno, používáme podlahový polystyren s označením EPS 100 a výše. Nepoužíváme EPS 50 a EPS 70. Zbytečné je také používat polystyreny s označením F - fasádní. V podlaze být sice mohou, ale jsou o něco dražší.

EPS 50 a EPS 70 mají nižší tepelný odpor a vyšší stlačitelnost - neznamená to ale, že v podlaze být nemohou, ale zbytečně degradují kvalitu podlahové konstrukce.

Podlahový polystyren - porovnání

Druh polystyrenu Tepelná vodivost λ
m−1·K−1
Zatížitelnost Orientační cena
za 1 m3
EPS 50 0,042 800 Kč
EPS 70 0,039 900 Kč
EPS 100 0,037 1 200 Kč
EPS 150 0,035 1 800 Kč
EPS 200 0,034 2 200 Kč
EPS 100 - grafit 0,031 1 700 Kč
EPS 150 - grafit 0,030 1 700 Kč
XPS 300< cca 0,035 od 2 500 Kč

*Nižší číslo ve sloupci tepelná vodivost = lepší kvalita zateplení

*Vyšší číslo ve sloupci druh polystyrenu = vyšší zatížení

Poznámky k orientační ceně podlahového polystyrenu:

Cena podlahového polystyrenu se mění několikrát do roka, výrobci to zdůvodňují pohybem cen ropy na světových trzích. Cena se může změnit i několikrát do měsíce a někdy jde o výrazné částky. 

Cena XPS polystyrenu může být různá pro jednotlivé tloušťky, také je více druhů XPS polystyrenu.

Orientační cena podlahového polystyrenu je uvedena bez DPH.

 

Časté dotazy na podlahový polystyren:

Je nutné mezi polystyren a hydroizolaci (IPA) instalovat separační vrstvu aby se polystyren "neztrácel"?
Je nutné instalovat podlahový polystyren na vazbu??
Je lepší v koupelně na podlahu použít XPS - voděodolný polystyren?
Ne, mezi IPU a polystyren není nutné instalovat žádné vrstvy, které by oddělovaly tyto dva druhy materiálu. V IPĚ nejsou žádné látky, které by mohly zapříčinit reakci polystyrenu. Doporučení instalovat separační vrstvu se týká jen pokud je použita hydroizolace z mPVC. Montáž podlahového polystyrenu na vazba není nutná a nemá žádné opodstatnění. Následující vrstvy EPS montuje většinou do kříže, důležité je ale volit takový způsob montáže, aby desky EPS co nejvíce kopírovaly podklad a to není vždy v souladu s prokládáním EPS. Není, do skladby podlahy nesmí zatékat. Nejen že anhydritové podlahy nejsou dlouhodobě odolné vodní lázni, ale voda se většinou ani nemá jak z této konstrukce odpařovat a může zapříčinit plesnivění a destrukci pochozí vrstvy. Je vhodnější investovat prostředky do hydroizolační ochrany.

Nové články