200
Rovinka jako když střelí - to jsou lité anhydritové podlahy!
Vyrobíme anhydrit na místě a jen tolik kolik je potřeba!
To nejlepší pro stavbu i Vás - PODLAHOVÉ TOPENÍ
To nejlepší pro podlahové topení - ANHYDRITOVÁ PODLAHA

Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Ostatní

Moje podlaha - prostě anhydrit

Stavba domu je náročná věc - náročná na rozhodování. V roce 2018 jsem také kopnul do země, takže vím o čem je řeč. Jenom díky tomu, že dělám lité podlahy sem měl alespoň jasno v provedení základové desky, hrubé stavby a podlahy :), protože pokud si člověk všímá, pochytne na stavbách hodně věcí. 

Když jsem se dostal do fáze střechy, přišlo první rozhodování, protože jsem ještě stále neměl jasno.. nakonec jsem dal i na to co vidím na stavbách - sbíjené vazníky a betonovou tašku. 

 

Číst více

Rozvody vody a topení po podlahách

Pro rozvody vody a topení je vhodné co nejvíce využívat svislých konstrukcí, stejně jako u každých instalací. Na většině podlah připravených pro pokládku anhydritových podlah se však nějaké rozvody vždy najdou - je to otázka dispozic každé stavby.

Rozvody instalované na podlaze v přízemí většinou nepředstavují žádný problém, výška tepelné izolace se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 - 15 cm, není tak problém rozvody vody a topení překrýt vrstvou EPS. 

 

Číst více

Elektroinstalace v podlaze

Bezesporu elektrikář řemeslo, na které si při naší činnosti, resp. montáží izolační vrstvy, zanadáváme nejvíc, elektroinstalce jsou často prováděny neodborně - povalují se po zemi, vedou nejkratší cestou hlava nehlava. Elektroinstalace zpravidla nezasahují do anhydritové podlahy, ale jen do izolační vrstvy. V patrech pak zpravidly díky jejich výskytu není možné celoplošně instalovat kročejové izolace.

 

Číst více

Odpady v podlahách

Instalované odpady často zasahují nejen do samotné izolační vrstvy, ale někdy i anhydritové podlahy - roznášecí desky. A to je pochopitelně problém - obzvláště pokud tento problém nastává v ploše podlahy a ne někde u kraje.

Problém může vzniknout na papíře u projektanta - v rámci úspor pro někoho není problém "namalovat" odpady napříč podlahou (ono to někde jde, ale někde zase ne), další chyba vzniká na stavbě a to když se mění dispozice zařízení v průběhu stavby.

 

Číst více

Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace slouží k tomu, aby se do domu nedostávala vlhkost od země. Může také sloužit jako ochrana před tlakovou vodou a radonem.

Základ všeho je, že hydroizolace musí být provedena celoplošně. Nikde pod podlahovou konstrukcí nesmí být hydroizolace vynechána, jinak to prostě fungovat nebude. To samé platí pro ochranu před radonem.

 

Číst více

Stropy

Naprostá většina stropů na stavbách je zhotovena technologií MIAKO, další v řadě jsou stropní předpjaté panely - spiroll. Jsou i další technologie, které jsou založeny na podobném principu, které nemá cenu zmiňovat.

Další, naprosto odlišný způsob, jsou stropy dřevěné - zaklopené.

O každé ze zmiňovaných technologií by bylo možné napsat hromady textů, ale nám jde o jediné - o detaily. Pro nás je důležitá rovnost, rovinnost a kvalita povrchu...

Nekvalitní a nerovný povrch může zapříčinit řadu problémů v průběhu stavby. Ne vždy se musí jednat o problémy, které nejsou vidět (nebo slyšet) i ve finále.

 

Číst více

Základová deska

Základem každé konstrukce je určení správné výšky a polohy - to samo o sobě nemá vliv na kvalitu podlahové konstrukce, ale jako základ všeho je nutné to uvést.

Co už ale má vliv na celou podlahovou konstrukci, to je způsob provedení základové desky a to samé se týká některých stropních konstrukcí, např. systém MIAKO (HELUZ, KM Beta), na které se také provádí betonová deska.

 

Číst více

Tipy jak na to - detaily pod anhydritovou podlahou

Toto měl být původně krátký a stručný obsah o chybách, které na stavbách nejčastěji potkáváme a rady a typy jak jim předcházet. Jenže se taknějak ukázalo, že takových chyb - detailů, které stojí za zmínku, je tolik, že je nemožné je "narvat" do jednoho článku.

Budu je sem tedy dávat postupně a věřím že alespoň někomu pomohou.

 

Číst více

PD - Projektová dokumentace

Důležité podlahářské věci, které by měli být součástí projektu jsou hlavně skladby podlah, výšky nášlapné/finální krytiny a celková výška podlahy. Součástí projektu by také měl být kompletní rozpis skladeb podlah. Měly by zde také být uvedeny požadavky na rovinnost podkladních vrstev vč. podlahy anhydritové, ale této povinnosti se zatím projektanti často vyhýbají. Každopádně projekty často obsahují řadu chyb a tak je nutné je řádně kontrolovat a nespoléhat na stavební úřad, kde často nejsou potřební kvalifikovaní lidé, aby mohly zkontrolovat kvalitu projektu.

 

Číst více

Anhydrit nebo anhydrid?

Co je správně? Často se setkáváme s tím, že jsou používány oba výrazy a to nejen u laiků, ale sem tam se s tím setkáme i u stavebních firem. Správný výraz je ale anhydrit - anhydritové podlahy. Slovem ANHYDRID se označuje chemická sloučenina - zdroj wiki. Označení anhydridové podlahy se tak nepoužívá. 

 

Číst více

Energosádrovec - potom anhydrit

Anhydrit - pojivo - je možné vyrobit více způsoby. Nejpoužívanější typ anhydritu je anhydrit termický. Ten je vyráběn z takzvaného "energosádrovce". Shodou okolnostní jeden z našich zákazníků, kterému jsme realizovali anhydritovou podlahu v Praze, je zaměstnancem uhelné elektrárny a tak nám poskytl krátký popisek toho jak energosádrovec vzniká a poskytl nám fotodokumentaci, za což děkujeme.

Číst více

Lité podlahy

Lité podlahyLité podlahy mají celou řadu výhod, od samotné výroby, přes realizace a konče vynikajícími mechanickými parametry. Použití lité podlahy také ovlivňuje projektovou část stavby.

Začneme popořádku. V první řadě je nutné zmínit to, že výroba lité podlahy se řídí ČSN EN 13813. 

Samotné uložení lité podlahy pak probíhá v souladu s normou ČSN 74 4505.

Zapomeňte tak na míchání podle oka nebo dávkování lopatou. Vše se řídí striktním řádem.

Číst více

Skladba podlahy pod krbem

Anhydritové podlahy by se měli provádět v občanské výstavbě s minimální nosností pro stálé zatížení od 150Kg/m2 a více. Při správné skladbě podlahy pak není problém docílit únosnosti i několika tun.

U většiny krbových kamen by nebylo nutné upravovat skladbu podlahy, protože jejich váha je zpravidla pod 100Kg, ale v budoucnu se krbová kamna mohou vyměnit za jiná, těžší a tak je vhodné skladbu podlahy upravit tak aby mohla posloužit i v takových případech.

 

Číst více

Světlá výška místností

Toto téma přímo nesouvisí s anhydritovou podlahou jako takovou, ale i přesto se nám občas vyplácí znalost i těchto věcí, jako je světlá výška místností. Obzvláště pak u rekonstrukcí staveb a nebo tam, kde se nestaví podle projektové dokumentace.

Dodržení světlé výšky místností je nutností, výška je upravena v ČSN, ale hlavně také ve vyhlášce o technických požadavcích na stavby. Dodržení světlé výšky místností je tak podmínkou k úspěšné kolaudaci stavby.

 

Číst více

Nové články