200
Rovinka jako když střelí - to jsou lité anhydritové podlahy!
Vyrobíme anhydrit na místě a jen tolik kolik je potřeba!
To nejlepší pro stavbu i Vás - PODLAHOVÉ TOPENÍ
To nejlepší pro podlahové topení - ANHYDRITOVÁ PODLAHA

Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Rozvody vody a topení po podlahách

Rozvody vody a topení po podlahách

Pro rozvody vody a topení je vhodné co nejvíce využívat svislých konstrukcí, stejně jako u každých instalací. Na většině podlah připravených pro pokládku anhydritových podlah se však nějaké rozvody vždy najdou - je to otázka dispozic každé stavby.

Rozvody instalované na podlaze v přízemí většinou nepředstavují žádný problém, výška tepelné izolace se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 - 15 cm, není tak problém rozvody vody a topení překrýt vrstvou EPS. 

V patrech je to o poznání horší, skladba  celé podlahy se tu většinou pohybuje na úrovni cca 10 cm, v praxi to znamená, že výška izolace se často pohybuje +/- ve výšce instalovaných rozvodů. V patrech se však instaluje kročejová izolace - pro její 100% funkčnost je nutné, aby nebyla přerušovaná, aby byla položena v celé ploše, vyjma prostupů. V opačném případě se může snižovat účinnost kročejové izolace.

Jak na instalaci vody a topení v podlahách?

V první řadě je minimálně vhodné se instalacemi zabývat ještě před tím, než se začne stavět. Každý rok jsem na několika desítkách staveb, kde instalace nevhodně zasahují do roznášecí betonové desky. Nejhorší jsou případy, kdy instalované rozvody vody nebo topení zasahují do samotné roznášecí desky (např. anhydritová podlaha) a rozdělují plochu na více částí, tam je vysoký předpoklad k tomu, že se podlahová konstrukce časem poškodí - praskne.

Křížení instalací vody nebo topení

V případě křížení nejčasteji nastává to, že křížení zasahuje až do samotné podlahy - betonové podlahy (anhydrit nebo cement).

U křížení jedné - dvou trubek se nemusí jednat o nic závažného, ale u křížení více potrubí, kdy křížení může být v délce desítkách centimetrů už může dojít časem v roznášecí desce k poruše.

Výška křížení instalací by neměla být nikdy vyšší než samotná výška izolace v podlaze.

Pokud už nastane situace, že křížení by mohlo zasahovat do podlahy, je vhodné instalaci provést co nejšetrněji vůči podlaze. O čem je řeč?

  1. 1.) Křížení přesahující výšku izolace se může minimalizovat na co nejmenší plochu tím, že se použije správný instalační materiál.

  2. 2.) Křížení provést zasekáním do podlahy, stropu - (např. pokud se kříží více instalací)

  3. 3.) Křížení naplánovat tak, aby nebylo ve vytěžovaném místě podlahy, ale někde na okraji plochy

Zasekání instalací do podkladní konstrukce není u některých typů konstrukcí možné - např. u dřevěných stropů. Zasekání instalací do podkladní konstrukce je vhodné konzultovat z dodavatelem technologie (stropu, základové desky)

Málo místa, vodorovná instalace bude zasahovat do roznášecí desky na větší ploše

I takové situace nastávají - pokud už nastane, je vhodné montáž rozvodů naplánovat tak, aby vedla v místech, která budou co nejméně zatěžována, obzvláště je vhodné se vyvarovat montážím napříč plochám, průchodům a preferovat okraje místností.

Vodoinstalace ve svislé konstrukci

 

Zdroj: www.tepelna-cerpadla-vlasak.cz