Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Anhydrit (pojivo)

Anhydrit (pojivo)

Pro výrobu anhydritových podlah se zpravidla používá anhydrit (pojivo) vyrobený z energosádrovce.

Energosádrovec je produkt, který se získává při odsiřování uhelných elektráren. Energosádrovec musí projít složitým procesem vypalování - výsledkem je anhydrit (CaSO4). Anhydrit vyrobený touto cestou se označuje jako termický. 

Špatná technologie a špatně zvolený postup = nekvalitní anhydrit.

Anhydrit (pojivo) - síran vápenatý (CaSO4)

Další zdroje anhydritu:

  • Přírodní anhydrit - pro výrobu anhydritového potěru nepoužitelný - různorodá ložiska, vysoké % nečistot.
  • Chemická sloučenina - vzniká jako vedlejší produkt při výrobě kyseliny - nákladné pro výrobu.

Víte že...

  • Do ČR se dováží anhydrit z Polska a Německa - v ČR se anhydrit (pojivo pro potěrové betony) nevyrábí, veškerá produkce energosádrovce jde na výrobu sádrokartonů a podobných materiálů.

  • Jediné známé ložisko síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) v ČR je lokalita Opavské pánve - první lom na sádrovec zde byl otevřen v roce 1849. Vytěžený sádrovec se používá jako regulátor tuhnutí cementového pojiva, dále je využíván při výrobě sádry (tu co používáme doma pro opravy, zaplácnutí díry a pod.) a přidává se do celé řady stavebních materiálů.

Nové články