200
Rovinka jako když střelí - to jsou lité anhydritové podlahy!
Vyrobíme anhydrit na místě a jen tolik kolik je potřeba!
To nejlepší pro stavbu i Vás - PODLAHOVÉ TOPENÍ
To nejlepší pro podlahové topení - ANHYDRITOVÁ PODLAHA

Anhydrit

Anhydrit

AnhydritPodlahy z anhydritu (anhydritové podlahy) jsou vhodné do všech vnitřních prostor. Zejména pak do rodinných domů a bytů. Anhydrit je možné použít i v lehkém průmyslu. Realizace anhydritu je rychlá, čistá a výsledek je v podstatě zaručen. Anhydrit se nejčastěji používá jako těžká plovoucí podlaha. Je to hlavně díky vysoké pevnosti anhydritu v ohybu, ta je až 5x vyšší než u klasického cementového potěru. 

Anhydrit - podlaha pro Váš dům i byt

Anhydrit se v bytové zástavbě provádí jako těžká plovoucí podlaha. Podklad pro podlahu z anhydritu tvoří tepelná a kročejová izolace, nejčastěji polystyren. Díky tomu je možné snížit tepelné ztráty domu a utlumit kročejový hluk mezi patry. Anhydrit je také ideální pro zalití podlahového topení - ukládá se v nižší vrstvě, je homogenní a hutný. Přenos tepla je tak několika podstatně rychlejší než u klasických potěrů. Podlaha z anhydritu také dokáže rychleji reagovat na požadavky změny teploty regulačním systémem. Anhydrit provádíme rychlostí blesku takže rodinný dům je za den hotový!

Hlavní výhody anhydritu

 • stálá kvalita vyrobeného anhydritu

 • podlaha je v rodinném domě za den hotová

 • 3 den od uložení je anhydrit pochozí

 • týden od vylití anhydritu je možné spustit podlahové vytápění

 • rovinka - anhydrit provádíme s rovinností 2 mm / 2 m

 • až o 70% nižší náklady na práci než u běžného potěru

Anhydrit a podlahové topeníPřipravenost stavby pro anhydrit

Na stavbě není nutná voda ani elektřina, pokud se použije mix. Daleko lepší řešení je ale použít bremat, to je ale nutné mát na stavbě vodu. Anhydrit na stavbu přijede už vyrobený z betonárny (mix) a nebo je na stavbě vyráběn (bremat). Stavba by měla být uzavřená, aby 48 hodin od vylití anhydritu nedocházelo k odpařování vody. Mohlo by dojít k rychlému vysušení a popraskání anhydritu. Separační vrstvu pod anhydrit a obvodovou dilataci kolem anhydritu vám na Vaše přání můžeme zhotovit také. Můžeme také provést pokládku tepelné a kročejové izolace vč. materiálu.

Cena anhydritu

Cena anhydrit podlahy může být počítána každou firmou jinak, proto je vhodné se při výběru ujisti o tom, zda je cena anhydritu včetně dopravy a zda je cena za m3 nebo za tuny (váha anhydritu je cca 2t/1m33). Některé nabídky také sázejí na to, že levně nabídnou anhydrit podlahu s tím, že případné navýšení spotřeby se účtuje s řádnou přirážkou. Fíglů jak se napálit může být hodně.

Já počítám cenu anhydritu následovně:

 • cena práce - aplikace anhydritu vč. zaměření a nivelace

 • čerpání anhydritu - cena za přečerpání lité směsi do stavby

 • cena za materiál - cenu počítám za m3. Cena anhydritu je pořád stejná v případě změny spotřeby se nemění.

Zajímá Vás ceba za anhydrit? - jednoduše si cenu anhydritu spočítejte online

Vlastnosti anhydritu

Anhydrit má oproti cementovým podlahám obrovskou výhodu a to v tom že se při zrání nesmrštuje. Nehrozí tak deformace desky pokroucením, pozdvihání rohů a pod. Další velkou výhodou je vysoká tepelná vodivost anhydritu, která je  několikanásobně vyšší než u klasického potěru. Pevnost v tlaku a ohybu je u anhydritu také vyšší, výrobci pevnosti anhydritu garantují!

Anhydrit a prostorové dilatace

V tomhle směru nabízí anhydrit v porovnání s cementovými betonovými podlahamy téměř luxus - anhydrit bez podlahového topení není třeba v ploše dilatovat pokud není plocha větší než cca 600m2. Pro anhydrit s podlahovým vytápěním pak platí max. 300 m2. To jsou hodnoty až cca 20x větší než u běžné cementové betonové podlahy! V rodiných domech tak není třeba v ploše dělat žádné dilatace - to platí i v případě kdy je část podlahy vytápěná a část ne (do 20ºC) rozdílu. Poměr stran by neměl být větší než 5:1.

Anhydrit je vyráběn ve 3 pevnostech:

 • anhydrit CA20-F4

 • anhydrit CA25-F5

 • anhydrit CA30-F5

Označení CA = výrobky na bázi calciumsulfátu. Značení za CA = pevnost anhydritu v tlaku, značení za F = pevnost anhydritu v ohybu (důležitá pevnost u plovoucích podlah!)

Anhydrit-litíAnhydrit - realizace podlahy

Realizace podlahy z anhydritu je rychlá a čistá. Na stavbě nezůstávají žádné odpadky a tak je tato realizace anhydritu šetrná k životnímu prostředí. Realizace anhydritu provádíme z autodomíchávačů, kdy je anhydrit vyroben na betonárně a nebo výrobní mobilní zařízení tzv. TRANSMIX a BREMAT. Podlaha je anhydritem pokryta celoplošně to stejné výšky a následně znivelizována a odvzdušněna.

Anhydrit a jeho následná úprava

Anhydrit je vhodný pro přímou pokládku většiny finálních krytin. Vyjímkou mohou tvořit tenkovrstvé materiálu jako je Vinyl nebo PVC. V takovém případě je nutné aby povrch anhydritu byl nejen rovný, ale také i hladký. Nivelační stěrka se tak používá jen v minimální tloušťce a jen pro vyhlazení.

Podle finální kritiny je třeba udělat na anhydritu následující kroky:

 • dlažba, lepené dřevo apod. - strhnutí šlemu anhydritu po cca 3-4 dnech od vylití a nebo přebroušení povrchu anhydritu po cca 4-6 týdnech.

 • plovoucí podlahy - není třeba anhydrit nijak upravovat.

 • PVC a podobné - strhnutí šlemu nebo lépe anhydrit přebrousit, následně anhydrit přestěrkovat 2-3 mm

Anhydrit - údržba podlahy

Podlahy z anhydritu nevyžadují žádnou péči a není třeba je nijak pravidelně kontrolovat ani jinak udržovat. V případě poruchy je výhodné to, že sanace anhydritu je velmi jednoduchá - anhydrit je možné opravovat jak šitím, tak plošně vyspravit výtluky. Pokud je havárie na instalacích položených pod anhydritem, oprava je většinou také jednoduchá.

Nové články