Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Ceník anhydritové podlahy

Ceník anhydritové podlahy

ONLINE nezávazná cenová nabídka anhydritové podlahy - stačí pár kliků a máte cenu! ZDE

Je dobré si uvědomit, že nekupujete věc, ale službu - kvalita služby = kvalita podlahy. Kvalitní službu může nabídnout jen ten, co dělá svou práci proto, že ho baví...

Na konečnou cenu anhydritové podlahy má vliv řada faktorů. Tak například cena materiálu - není pevně stanovena a podle lokality a technologie se může cena zásadně měnit a to až v rozsahu několika tisíců Kč na m3. A rozhodně neznamená dražší = kvalitnější.

Konečná cena anhydritu je také závyslá na celkové ploše, na které realizace anhydritu probíhá a spotřebě materiálu - ta se líší podle celkové skladby podlahy. Anhydritové podlahy se realizují v tloušťkách od 30 mm (nestlačitelný podklad!!!) do 80 mm.

Každé zakázce vypracováváme cenovou nabídku - konečná cena anhydritové podlahy se skládá se tří položek:

  • materiál

  • čerpadlo

  • uložení (montáž)

Co jaká položka znamená je asi zbytečné vysvětlovat. 

V případě kompletních realizací se pak přidávají další položky z ceníku anhydritových podlah, nejčastěji je to separační vrstva a nebo obvodová dilatace. Jsou ale další, týkající se podlahového topení a izolací do podlah. O tom níže.

Položka Cena
Cena pokládky - anhydritová litá podlaha od 54 Kč / 1m2
Cena pokládky - cementová litá podlaha od 95 Kč / 1m2
Čerpání - anhydrit od 5 000 Kč zakázka / den
Čerpání - cement od 7 000 Kč zakázka / den
Anhydrit - materiál (litý potěrový beton) od 3 300 Kč / 1m3 (33 Kč/1cm/1m2)
Cement - materiál (litý potěrový beton) od 3 800 Kč / 1m3 (38 Kč/1cm/1m2)

Vysvětlení tabulky:

Realizace litých betonových podlah se skládá ze třech položek - 1.) Práce - montáž 2.) Čerpání 3.) Materiál. Protože se množí dotazy na cenu cementové lité podlahy, jsou v tabulce uvedeny ceny i u pro tento typ podlah. Ceny v tabulace platí za ideálních podmínek. Ceny jsou uvedeny bez DPH, materiál je včetně dopravy na stavbu. V případě anhydritu pak platí cena jen v případě realizace anhydritové podlahy na připravený podklad - zvýhodněné podmínky realizace!

Modelová kalkulace: RD 150 m2, anhydrit 40 mm, Středočeský kraj, technologie BREMAT - ANHYMENT®, připravený podklad

Materiál CA C20-F4: 22 800 Kč bez DPH

Čerpání: 5 000 Kč bez DPH

Uložení: 8 100 Kč bez DPH

Konečná cena, vč. všech nákladů (žádné další položky): 35 900 Kč bez DPH

Další položky ceníku anhydritových podlah

K ceně anhydritové podlahy nezbytně patří i další položky, které si ale z velké části dokáže zákazník zajistit sám a tak si zajistit výhodnou cenu uložení anhydritové podlahy.

  • separační vrstva

  • obvodová dilatace

  • tepelná a kročejová izolace


Separační vrstva - je to oddělující vrstva mezi anhydritem a podkladem. Nejčastěji se používá PE folie, jako separační vrstva může ale sloužit i systémová deska pro podlahové topení a nebo jiný druh (zpravidla dražší než PE folie) materiálu - např. odrazové - reflexní fólie.

Cena montáže vč. materiálu - separační vrstvy pod anhydritovou podlahu: od 11 Kč / m2


Obvodová dilatace - odděluje svyslou konstrukci od lité anhydritové nebo cementové podlahy. V závyslosti na dalších okolnostech používáme obvodovou diataci 5 mm nebo 10 mm (platí pro RD) tlustou a s navařenou folií nebo bez ní. Také je nutné myslet na dostatečnou rezervu ve výšce, tj. alespoň o 30 mm vyšší než je uvažovaná tloušťka anhydritové podlahy. Používáme dilatace vysoké 100 mm, což je použitelné v 99% případů.

Cena montáže vč. materiálu - obvodové (okrajové) dilatace: od 11 Kč / m2


Tepelná a kročejová izolace - tepelná izolace snižuje tepelnou ztrátu objektu, je důležitá obvzláště u podlahového topení, kročejová izolace zlepšuje akustické vlastnosti stavby - snižuje hluk vznikající mechanickým pohybem. 

Cena montáže: od 65 Kč / m2

Cena materiálu: od 12 Kč / 1 cm / 1 m2


Ceny anhydritové podlahy od m2 vč. kompletů - materiál v ceně!

Model: RD - 150 m2, Technologie Bremat - ANHYMENT® , CA-C20-F4 , ceny bez DPH

Položka Cena
Lití anhydritové podlahy v síle 40 mm
připravený podklad
od 240 Kč / 1m2
Lití anhydritové podlahy v síle 55 mm
připravená podklad - teplovodní podlahové topení
od 296 Kč / 1m2
Lití anhydritové podlahy v síle 45 mm
připravená podklad - elektrické podlahové topení
od 258 Kč / 1m2
Komplet /izolace+separace+obv. dilatace/ 80 mm EPS 100S(1x), 40 mm Anhydrit //120 mm// 460 Kč / 1m2
Komplet /izolace+teplovodní podlahové topení+anhydrit/ 120 mm EPS 100S dvě vrstvy, systémová deska TOP 304, anhydrit 45 mm krycí vrstva //225 mm// 1 324 Kč / 1m2
Komplet /izolace+elektrické podlahové topení(12,3 kW/6x termostat)+anhydrit/ 150 mm EPS 100S dvě vrstvy, separační vrstva, anhydrit 45 mm krycí vrstva //200mm// 962 Kč / 1m2

POZOR!!! Každý zákazník od nás dostane k anhydritové podlaze i originální dodací list zhotovený výrobcem, kde je uveden typ materiálu a spotřeba!!

Akce objednáme 6 a Vy zaplatíte 7 u nás nemáme!!! A takových šmejdů podle informací co se k nám dostanou není zrovna málo !


Související informace s cenou anhydritových podlah

Cena anhydritové podlahy v roce 2012 - DPH

Cena anhydritové podlahy v roce 2013

Cena anhydritové podlahy v roce 2014

Nové články