Realizace anhydritu, a topení a izolací v Litvínově

 V rodiném domě v Litvínově jsme prováděli kompletní zhotovení skladby podlahy - tepelné izolace z grafitového polystyrenu, podlahové topení a anhydritovou podlahu. Při zaměřování podlah jsme zjistili nerovnosti na základové desce až 10 cm, takže nás čekala komplikovaná pokládka vyrovnávací vrstvy. 

Práce se začaly v pondělí 24. září a v pátek následující týden se prováděla anhydritová podlaha, to vše jen ve dvou lidech.

Práce probíhaly podle předem stanovených termínů, rozpočet na stavbu byl dodržen a nedošlo k žádnému navyšování ceny.

Nové články