Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Podlahové topení - elektrické nebo vodní (teplovodní)?

Podlahové topení - elektrické nebo vodní (teplovodní)?

Zásadní otázka, která je nám kladena stále dokola. Drtivá většina lidí v okamžiku odpoví, že když podlahové topení, tak teplovodní, ale je to skutečně jednoznačná odpověď na tak "jednoduchou" otázku? Jelikož dodáváme systémy teplovodního i elektrického podlahového topení, víme, že odpověď až tak jednoznačná není a je třeba brát ohled na více aspektů.

Hlavní rozdíl elektrického a teplovodního podlahového topení

Hlavní, zásadní rozdíly v elektrickém podlahovém topení a teplovodním podlahovém topení jsou dva - rozdíly které mají dopad na způsob užívaní stavby.

Hlavní rozdíl je v možnostech použití "vstupní" energie - zatímco u elektrického podlahového topení budete vždy odkázání na elektrickou energii, v případě teplovodního podlahového topení můžete použít všechny dostupné možnosti - u některých se ale nevyhnete složité a drahé regulaci (tím nemyslím regulaci teploty v místnostech).

Další rozdíl je ve způsobu instalace, resp. u elektrického podlahového topení je nutné se vyhnout tomu, aby se podlaha zakryla, např. nábytkem. To má vliv jak na způsob montáže elektrických topných kabelů, tak i na výběr a umístění nábytku. V případě teplovodního podlahového topení je možné trubky instalovat i do míst, kde bude podlaha zakrytá - tepelný výkon není jmenovitý ale jen relativní.

Tepelné zdroje pro teplovodní podlahové topení
  • Tepelné čerpadlo

  • Plynový klotel - ideálně kondenzační

  • Elektrokotel

  • Kotel - krbová vložka s výměníkem - tuhá paliva

Náklady na pořízení tepelného zdroje pro vodní podlahové topení se pohybují od cca 15-ti tisíc (elektrokotel) až po cca 200 tis. Kč (tepelné čerpadlo) - k tomu je třeba přičíst nemalou částku za montáž a regulaci systému. Nejméně vhodná varianta je ohřev vody pro podlahové topení elektrokotlem.

Tepelný zdroj pro elektrické podlahové topení:
  • Elektřina - náklady spojené s provedením elektroinstalace pro podlahové topení a vybavením rozvodné skříně dosahují +/- 15 tis. Kč

Vybírejte pečlivě firmu, které svěříte své podlahové topení i tepelný zdroj, zpravidla s těmi co nejvíce křičí jak jsou levní, nejlepší a dělají toho nejvíce máme špatné zkušenosti! Určitě se poptejte blízkých a nedávejte na jednu nebo dvě zkušenosti!

Zhodnocení

Teplovodní podlahové topení se nejčastěji používá ve spojení s tepelným čerpadlem - rozdíl v pořizovacích nákladech na tepelný zdroj u obou variant může dosahovat cca 200-300 tis Kč. Celkem velká sumička.

Podlahové topení - porovnání toho co je v podlaze

životnost

Životnost obou variant je přibližně stejná, náchylnější na případné poruchy je však elektrické podlahové topení, které se může poškodit vinou neodborné montáže a nebo nesprávným používáním.

montáž

Hlavní rozdíl je v možnosti použít topení pod zastavěná místa. Zatímco u teplovodního systému vlivem zastavení plochy např. nábytkem se jen snižuje topná plocha, ale systém dál beze změn pracuje, u elektrického podlahového topení se může kabel přetopit a poškodit. Elektrický kabel má totiž jasně definovaný výkon na bm, trubka podlahového topení však žádný určitý výkon nemá. Pokud trubka teplovodního topení nemá kam předat teplo, teplo prostě odteče...

cena

Cena komponentů pro elektrické podlahové topení je o cca 30% nižší než u teplovodního podlahového topení. Montáž elektrického podlahového topení je jednodušší a proto je také levnější než montáž teplovodního topení. V rozdílu ceny není zahrnutá cena za tepelný zdroj, nutný pro provoz teplovodního topení.

regulace

Elektrické podlahové topení je lehce regulovatelné, každá místnost má samostatný termostat a nebo je řízena centrálně. Teplovodní topení lze také regulovat na rozdělovači, ale v praxi se s tím setkáváme velmi zřídka a teplota vody je řízena většinou ekvitermní regulací a nebo jedním termostatem.

údržba

Teplovodní podlahové vyžaduje minimální údržbu - je třeba dbát na to, aby se v okruhu nenacházely nečistoty, v určitých případech může docházet k lokálnímu zavzdušňování a topení je třeba odvzdušnit. Elektrické podlahové topení nevyžaduje údržbu žádnou.

Porovnání teplovodního a elektrického podlahového topení:

 
  Teplovodní podlahové topení Elektrické podlahové topení
Instalace podlahového topení Vyžaduje odborné znalosti a nejlépe i zkušenosti. Nevyžaduje tak důkladné rozpočítávání. Lehce náročnější příprava podkladu. Postačují základy teorie - Instalace topení je snadná, volba délky topných kabelů však vyžaduje dobré naplánování - nelze měnit.
Pořizovací náklady (vč. ceny izolace a anhydritové podlahy) Teplovodní podlahové topení lze pořídit od cca 1000 Kč/m2, ceny se pak nejčastěji pohybují v rozmezí 1 200-1 400 Kč/m2 (konečná cena je závislá na volbě a tloušťce izolace, instalovaného systému a dopravní obslužnosti) Elektrické podlahové topení je možné pořídit -od cca 700 Kč/m2, průměrná cena je cca 900 Kč/m2 (otázka volby izolace a tloušťky, výkonu, dopravní obslužnosti)
Údržba Minimální - vizuální kontroly, seřízení rozdělovače, kontrola kvality vody, odvzdušnění Elektrické podlahové topení nevyžaduje žádnou údržbu
Lokalizace závady Lokalizovat poruchu pomůže prosakující voda Lokalizace závady se správným vybavením je dnes hračka - to správné vybavení stojí ale desítky tisíc, a tak je třeba počítat s nějakou korunou za lokalizaci závady
Oprava závady Lokálně - umístění spojky - náklady v řádech stokorun (materiál)

Lokálně - umístění spojky - náklady v řádech stokorun (materiál)

Účinnost Volbou správného a dobře dimenzovaného tepelného čerpadla je možné provozovat podlahové topení až o 70% levněji než to elektrické (počítaje jen samotné náklady na vytápění, nikoliv pořizovací a náklady na údržbu) Úspornější než kombinace radiátory/elektrokotel, o cca 10% dražší provoz než plynový kotel
Konstrukční výška v podlaze Nejčastěji se používá trubka 16 mm, jsou ale jiné typy - 15,17,18 i 20 mm (vnější průměr), systémové deska pak může mít 23 až 60 mm. Kabely mají průměr 3-6 mm, ve spojení s některou z instalačních lišt může podlahové topení "zabírat" i 10 mm
Použití podlahy v praxi U teplovodního topení nebudete omezeni při výběru nábytku a jeho umístění - zastavěním podlahy se ale snižuje výkon (jako když zmenšíte radiátor) Ideální pro nábytek na nožičkách - v případě zastavění podlahy bez možnosti odvětrání hrozí přetopení kabelu 
Regulace  Systém se většinou reguluje jen způsobem start/stop - tedy podlahové topení běží všude nebo vůbec - a teplotou vody. Regulovat je možné i jednotlivé okruhy, v praxi se tento způsob regulace používá minimálně. Okruhy je možné uzavírat manuálně - pracné (spíše otrava ) Velmi intuitivní způsob regulace - každá místnost je vybavena termostatem

Oba typy podlahového topení nabízejí specifické výhody - o vítězi nemůže být řeč, protože každé výhody mohou být podstatné v určitých situacích. 

Jaké podlahové topení zvolit?

Nejlépe volbu podlahového topení shrne věta:" Co nevyhovuje jednomu, může vyhovovat druhému, třetímu nemusí vyhovovat nic a čtvrtému je to vlastně jedno co tam bude."

Pokud jsou peníze na investici, určitě se vyplatí volba teplovodního podlahového topení, ale pozor - nevhodně zvolené tepelné čerpadlo může také znamenat vyhozené statisíce doslova oknem.

Pokud je stavba velmi dobře zateplena -pasivní nebo nízkoenergetický dům- a počítá se s instalací rekuperační jednotky, je elektrické podlahové topení rovnocenným konkurentem vodního podlahové topení.

Nejméně vhodná varianta pro volbu podlahového topení je teplovodní podlahové topení a elektrokotel - snižuje se tak účinnost získané tepelné energie z elektrické.

A je tu ještě jedna okolnost, kterou někdo může brát v úvahu a tím je věk - ano, možná morbidní, ale praktické. Ne všechny investice se nám musí vrátit ... 

Nové články