Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Montáž systémové desky podlahového topení

Montáž systémové desky podlahového topení

Mohlo by se zdát, že se jedná o jednoduchý proces a ano, vlastně to jednoduché je, ovšem i přesto se musí u montáže systémová desky přemýšlet. V kombinaci s pečlivě odvedenou prací nebude mít montáž chybu. Při montáži systémové desky se dopouštějí chyb nejen ti, co se rozhodnou pro montáž svépomocí, ale hlavně realizační firmy. Skoro by se chtělo říci, čím je firma větší, čím více hlásá miliony montáží, tím více jsou problémy. Asi to bude tím, že takové firmy najímají kde koho...Ale samozřejmě že to nemusí být pravidlem.

Montáž systémové desky

U stavebníků, kteří si provádějí montáž sami, se dají některé chyby pochopit, ale od firem, kde je hlavní činnost prodej a montáž podlahového topení už ne. 

Pokud firma realizující podlahové topení dodává i montáž podlahového polystyrenu, resp. připravuje si podklad pro systémovou desku sama, zpravidla podklad nevyrovnává. Základové desky a stropy bývají často křivé - náš naměřený rekord na novostavbě o zastavěné ploše cca 120 m2 na základové desce bylo úctyhodných 13 cm!!! Často se nerovnosti pohybují od 3 do 5 cm. Pokud se takový podklad alespoň částečně nevyrovná, znamená to, že někde může být výška anhydritu moc malá a nebo zase zbytečně velká. Alarmující na tom je, že minimálně na 8 stavbách z 10 se setkáme s tímto problémem. //původní článek vznikl v roce 2012 - dnes (2016) už můžeme říci, že problémových staveb ohledně nerovných desek nebo stropů ubylo, problém se týká cca 30-40% staveb// Stavebník, který si takové dílo převzal a nebo nevznesl požadavek na to, že je nutné vrstvu pod systémovou desku vyrovnat má smůlu. Pokud není ve smlouvě o dílo a nebo v objednávce zmínka o způsobu vyrovnání, dodržení minimální a maximální výšky, stavebník nemá co reklamovat. Ojedinělý případ jsou stavby prováděné na základě projektové dokumentace, kde mohou být tyto informace, resp. požadavky na rovinnost každé části skladby podlahy uvedeny od projektanta.

Zakončení systémové desky

Systémová deska nedoložená až k obvodové zdi a nebo špatně zařízlá a nevhodně zvolený způsob výplně (vpravo). PUR pěna by byla vhodnější. Menší mezírky, cca do 10 mm není nutné většinou řešit. PS - obrázky nejsou z naší montáže podlahového topení, ale jen z realizace anhydritové podlahy na připravený podklad realizační firmou podlahového topení.

Systémové desky by měli být co nejvíce přimáčknuty k obvodovým zdem, aby nezhrozilo jejich podtečení anhydritem. Pokud při montáži systémových desek mezery vzniknou, mohou se zapěnit PUR pěnou.

Zásady pro používání PUR pěny:
Používejte nízkoexpanzní PUR pěnu.
Dočasně - než pěna vytuhne - zatižte systémovou desku, aby ji pěna nenadzvedla!

Systémová deska - mezeraSystémová deska - písek

Nejčastější chyby při montáži systémové desky:

  • nevyrovnaný podklad pod systémovou deskou

  • špatně instalovaná obvodová páska - napnutá nebo nezafixovaná folie

  • mezery v systémové desce - hrozí zatečení anhydritu

Systémová deska podlahového topení by měla mít po stranách zámky - to zajistí, že se systémové desky nerozjíždí a nevznikají tak mezery kam by anhydrit mohl zatéct.

Obvodová dilatace

Před instalací systémové desky provádíme montáž obvodové dilatace z mirelonu o síle 10 mm a výšce cca 120-150 mm resp. tak, aby zůstala rezerva min. 30 mm od výšky lité betonové podlahy. Obvodová páska má na sobě folii. Folii, která je na obvodové pásce je možné nechat jak pod systémovou deskou nebo ji přeložit přes systémovou desku. To je však nutné folii zafixovat např. trubkou podlahového topení a nebo ji přilepit, aby se při zalívání anhydritem nezvedala. Folie by neměla být napnutá. Po zalití anhydritem by neměly být nikde vzduchové mezery. Pokud v rozích vzniknou mezery, tzn. že obvodová páska nekopíruje obvodovou stěnu, obvodovou pásku nenařezávat! Místo nebude zatěžováno a tak je možné jej vyplnit např. PUR pěnou (až po provedení anhydritové podlahy). 

Obvodová dilataceObvodová dilatace

Obvodová páska (dilatace) pro podlahy s podlahovým topením by měla mít tloušťku minimálně 10 mm. V případě systémových desek používáme obvodovou dilataci s folií. Folii je možné dát pod systémvou desku anebo na systémovou desku, jak je na obrázcích. Folie, která "čouhá" volně z pod trubky, by neměla mít více jak cca 2 cm. Folie v anhydritu plave - mohlo by tak dojít k oddělení okrajových částí anhydritu od plochy vně místnosti. Folie by měla být mezi obvodovou páskou a fixující trubkou podlahového topení co nejméně napnutá přeš špunty systémové desky.

Montáž, resp. fixaci obvodové dilatace provádějte nejlépe podle některého z našich doporučených (osvědčených) způsobů. Obvodovou dilataci hlavně nebetonujte .

Podlahové topení od nás

Protože se zabýváme kompletní realizací všech vrstev podlahové konstrukce - tepelná a kročejová izolace z podlahového polystyrenupodlahové topeníanhydritové a cementové samonivelační potěry - víme, že jedna špatně provedená vrstva podlahy může znehodnotit i tu následující.

Naše zásady pro montáž systémové desky

  • Montáž provádíme na vyrovnaný a stabilní (pochozí) podklad

  • Desku montujeme tak, aby doléhala co nejvíce k obvodovým stěnám a fixovala obvodovou pásku

  • Mezery pěníme PUR pěnou

  • Systémovou desku montujeme co nejvíce v kuse - neměla by být přerušena instalacemi kromě prostupů, používáme minimum odřezků

  • Obvodovou pásku instalujeme před položením systémové desky

  • Systémovou desku instalujeme až potom, co je na stavbě všechno ostatní připraveno - zbytečně po systémovce necouráme

Podívejte se na video na kterém je montáž systémové desky zachycena detailně

 

Nové články