200
Rovinka jako když střelí - to jsou lité anhydritové podlahy!
Vyrobíme anhydrit na místě a jen tolik kolik je potřeba!
To nejlepší pro stavbu i Vás - PODLAHOVÉ TOPENÍ
To nejlepší pro podlahové topení - ANHYDRITOVÁ PODLAHA

Betonové podlahy

Betonové podlahy

Betonová podlahaPojem betonová podlaha se nejčastěji spojuje s cementovým potěrem, který se dříve využíval pro zhotovení vyrovnávací vrstvy pod finální krytiny.

Často je tento pojem zneužívám slovy jako tradiční nebo klasický aby v kupujícím vzbudil dojem, že kupuje něco kvalitního, něco co je léty osvědčené. Tak tomu ale rozhodně není, alespoň ne u moderní skladby podlah - u těžké plovoucí podlahy.

Co je betonová podlaha?

Betonová podlaha je konstrukce zhotovená "mokrým procesem", pro betonové podlahy v občanské výstavbě se používají tzv. potěrové betony, které mohou být ale různého složení, resp. pojiva.

Pro potěrové betony se jako pojiva nejčastěji používá cement nebo anhydrit. Podle způsobu výroby (suchá, zavlhlá směs vs. litá směs) se upřednostňuje použitý typ pojiva.

Betonová podlaha = potěrový beton
Potěrový beton Anhydritové podlahy Zavlhlá směs
Litá směs
Cementové podlahy Zavlhlá směs
Litá směs

Litá betonová podlaha


Podívejte se jak může
dopadnout běžná
betonová podlaha

Litá směs je - jak název napovídá - tekutá, to umožňuje využít vlastnosti pojiva na 100%, žádné vzduchové póry nesnižují pevnost betonové podlahy. ALE! pro tento účel jsou ideální anhydritové podlahy, resp. ideální je chování pojiva, které nereaguje s vodou změnou velikosti, na rozdíl od cementového pojiva. V případě cementového pojiva se musí striktně dodržet minimální tloušťka potěru, minimálně 45 mm souvislé vrstvy, ideálně 50 mm a také pozvolné vysoušení stavby. V opačném případě hrozí tvarová deformace betonové desky a tvorba trhlin vč. těch mikroskopických, které ale sníží celkovou pevnost betonové podlahy.

samonivelační betonová podlaha = jistota garantovaná výrobcem - vyrobeno v souladu s ČSN 13813

„Klasická“ betonová podlaha

Výraz klasická betonová podlaha se používá pro betonové podlahy zhotovené pomocí zavlhlého cementového potěru, tj. technologie využívaná hlavně v době, kdy se potěrový beton používal jako vyrovnávací vrstva pod finální krytiny, ale pod nestlačitelný podklad, tedy v situacích kdy pevnost v ohybu nebyla vůbec potřebná. Zavlhlý potěr není možné zhutnit tak, aby se směs úplně zbavila vzduchu a tak je výsledná pevnost oproti technologii litých podlah neporovnatelná.

I anhydritové podlahy je možné zhotovit stejným způsobem, ale vzhledem k ideálnímu chování pojiva s vodou takové realizace postrádají smysl.

1% vzduchových pórů = cca - 6% pevnosti betonu / 10% vzduchových pórů = cca - 50% pevnosti betonu

Když beton tak beton!

přesně tak! a proto by se technologie zavlhlých potěrů měla uložit k ledu, alespoň v případě těžkých plovoucích podlah. Technologie dávkovaná lopatou, ovlivněná kvalitou i rychlostí zpracování - to jsou "klasické betonové podlahy"

A co leštěné betonové podlahy?

Leštěné betonové podlahy jsou další fígl na oblbnutí zákazníka. Výraz leštěná betonová podlaha se používá u průmyslových podlah - to jsou podlahy zhotovené z "konstrukčního betonu" s obsahem kamene, v tloušťkách 130-150 mm. Jako finální úprava podlahy se používá speciální zásyp povrchu a jeho zaleštění. Získá se tak velmi odolný povrch vhodný i do těžkého průmyslu.

Samotné leštění betonové podlahy ale nemá žádný vliv na celkovou pevnost roznášecí desky. Využívání této technologie u potěrových betonů sice zlepší výslednou rovinnost, ale před zákazníkem také skryje skutečný stav směsi- např. nesourodou drolící se směs.

Proč používat lité betonové podlahy?

U těžké plovoucí podlahy není jen důležitá pevnost v tlaku, ale také v ohybu. Betonové podlahy se dnes v občanské výstavbě provádějí jako těžké plovoucí, jako podklad pod tyto betonové podlahy se nejčastěji používá polystyren (EPS), tedy stlačitelný podklad!

A proto jsou lité betonové podlahy tou nejlepší volbou - nabízejí garanci minimální pevnosti v ohybu 4MPa!

Proč nepoužívat zavlhlé potěrové betony?

Kvalita betonové podlahy je přímo ovlivněna způsobem zpracování s tím, že takovou podlahu je nemožné zrealizovat bez určitého procenta vzduchu. Na zpracování vyrobené směsi je několik desítek minut, stává se tak u větších ploch že se podlaha  ani "nespojí".

Pevnost betonové podlahy ze zavlhlého potěrového betonu

Samonivelační betonová podlaha - váha 1m3 = cca 2 100 Kg

Běžný potěrový beton - váha 1m3 = cca 1 200 - 1 800 Kg (v závislosti na kvalitě zpracování!!)

1% vzduchových porů = cca - 6% pevnosti betonu

10% vzduchových pórů = cca - 50% pevnosti betonu

Rozdíl objemové váhy mezi samonivelační betonovou podlahou a běžnou betonovou podlahou je min. 12% - 12% které ale znamenají 50% rozdíl ve vlastnostech betonové podlahy.

Při použití stejného poměru pojiva (cement/anhydrit) a plniva (písek, oblázky) je zákonitě pevnost běžného potěru horší než u samonivelační betonové podlahy.

Nové články