Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Teplovodní podlahové topení

Teplovodní podlahové topení

Systém velkoplošného nízkoteplotního vytápění staveb, to je ve zkratce popis teplovodního podlahového topení - též platí i pro stěnové či stropní, které se také občas na stavbách objevují. Nejvýhodnější je instalace do podlahy z důvodu lepšího rozložení tepla.

Teplovodní podlahové topení se skládá ze dvou hlavních částí - rozdělovač (sběrač), trubka (pert, pex, pb...). Všechno ostatní jsou systémové části, upravující způsob montáže a regulaci systému.

Rozdíl mezi radiátory a podlahovým topením je ve způsobu předáváni tepla do okolí - u radiátoru je to hlavně konvekce (proudění vzduchu), z podlahového topení (resp. z podlahy) teplo sálá.

Jednou z výhod teplovodního podlahového topení je možnost napojit jej na téměř jakýkoliv tepelný zdroj. U některých tepelných zdrojů se pak používá mísící sada, která zajistí, aby do podlahového topení nešla příliš teplá voda. Teplota vody může dosáhnout až 50°C, většina systémů teplovodního podlahového topení je však koncipována na teplotu topné vody v rozmezí 30-35°C.

Rozdělovač pro podlahové topení s mísící sadou

Rozdělovač podlahového topení

Rozdělovač je srdce celého systému, bez něj by podlahové topení nefungovalo, resp. ne efektivně. Do rozdělovače je přiváděna a odváděna (rozdělovač + sběrač) topná voda, ta je pak pomocí topných okruhů distribuována do patřičných míst. Díky tomu, že je podlahové topení rozdělené do více smyček, systém dokáže rychleji stavbu natápět a reagovat na změnu teplot. Topné smyčky nad - 100-120 bm nejsou efektivní (vždy ale záleží na konkrétní situaci!)

Rozdělovačů je více druhů, resp. základní rozdělovač je možné doplnit dalším příslušenstvím.

Základní rozdělovač pro podlahové topení

Říkáme mu také Sólo rozdělovač. Je složen z rozdělovacího a sběrného potrubí s patřičným počtem okruhů. Kvalitní rozdělovač by měl být osazen průtokoměry - ty slouží k zregulování systému - rozdílných tlakových ztrát na smyčkách. Jednoduše řečeno - průtokoměry Vám poslouží k nastavení stejných anebo rozdílných průtoků, podle požadovaného výkonu, v jednotlivých smyčkách. Rozdělovač by měl být také opatřen odvzdušňovacím zařízením - na horní části a možností manuálně uzavřít jednotlivé okruhy. Tím jsme Vám ve zkratce představili základní rozdělovač pro podlahové topení, který sami používáme pro naše instalace -  rozdělovač podlahového topení TOP 553.

Rozdělovač podlahového topení + regulace teploty vzduchu

Elektrotermická hlavice pro regulaci rozdělovačeRozdělovače podlahového topení je možné osadit elektro termickými hlavicemi - ty na základě impulsu z termostatu uzavřou - otevřou okruh. Termostat může obsluhovat několik hlavic. U částečně regulovaných systémů podlahového topení může dojít při uzavření jednotlivých okruhů k ovlivnění systému ve zbývající - neregulované části. Proto je vhodné regulovat vše anebo nic. Na funkci u regulovaných systémů má vliv i použité oběhové čerpadlo. Vyplatí se investovat do elektronických čerpadel, které si samo upraví výkon podle aktuální tlakové ztráty - potom nedochází k ovlivnění systému v neregulované části.

Co se týče regulace, zde padá nejvíce otázek od zákazníků - investovat do regulace podlahového topení či nikoliv? - Máme za to, že se to nevyplatí, alespoň ne do kompletní a reakce zákazníků nám to jen potvrzuje. Nerozhodným zákazníkům doporučujeme provést přípravu elektroinstalace, ta zase tolik nestojí, obnáší to přivést do skříně rozdělovače 220v a propojit rozdělovač s termostaty - instalačními skříněmi. Existují také bezdrátové varianty regulace. Toto doporučení už využila celá řada našich zákazníků, zatím nikdo následné montáže regulace nevyužil a jsou plně spokojeni s nejčastěji využívanou ekvitermní regulací - tj. vše reguluje tepelný zdroj podle venkovní teploty.

Teplota otopné vody v podlahové topení

Rozdělovač může také posloužit jako regulátor otopné vody v systémech podlahového vytápění, kde je do systému vpouštěna vyšší teplota vody, než dovoluje použití v systému podlahového topení - např. kombinace podlahové topení+radiátory. V takovém případě je rozdělovač opatřen mísící sadou, která mísí teplou vodu na vstupu a studenou na výstupu. Do systému je pak vpuštěna voda s upravenou teplotou. Mísící sadu je také možné umístit v technické místnosti, resp. u tepelného zdroje - toto řešení také doporučujeme. V takovém případě stačí použít solo rozdělovač. Výhoda je v nižší ceně mísící sady. Někdy může být také problém v umístění rozdělovače - např. v obytné místnosti může být slyšet hluk z oběhového čerpadla.

Trubky a možnosti instalace podlahového topení

Pro rozvody podlahového topení v podlahách se používají plastové trubky. Většinou se používají PEX trubky. Jsou i jiné alternativy, např. PERT nebo PB. S ohledem na životnost je asi jedno co si vyberete. My používáme pro všechny instalace trubky PE-MDXc. Co ale není jedno, je systém instalace jaký si vyberete. Trubky podlahového topení je možné instalovat do systémových desek (doporučujeme) anebo přichytit sponkami do EPS. Pokud je montáž provedena odborně, je vlastně jedno jaký systém zvolíte, problém je v tom, že instalace do systémových desek jsou v 90% v pořádku, ale instalace na sponky jsou v 50% neodborné, nekvalitní. Pokud jsou trubky nedostatečně uchyceny, mohou se při realizaci podlah uvolnit. Je třeba si uvědomit že při realizaci podlah se nelítá, po trubkách je nutné chodit, také je zatěžuje hadice, kterou se do stavby čerpá směs litého betonu, resp. anhydritu. Instalace podlahového topení by měla být provedena tak, aby umožnila mechanické zatížení - a to ne vždy je.

Jaký systém teplovodního podlahového topení zvolit?

Tady pozor na prodejní argumenty, které někdy stojí za to, . S rozmyslem berte argumenty, že některé systémy Vám ušetří X% nákladů, že tohle systém je lepší o tohle a tam zase o tohle. Princip fungování bude vždy stejný - teplo bude v podlaze vodit anhydritová podlaha a té je úplně jedno, zda bude topení v systémové desce, na odrazové (:) super truper technologi nebo v čem..protože trubky budou vždy zality v anhydritu. Rozhodující bude vždy kvalita zhotovení - to je kámen úrazu na 99% problematických instalací. Nejhorší jsou snad ti, co mají tisíce instalací podlahovek... takové ty rychlokvašky :)

Podlahové topení od nás - kvalita montáže na prvním místě

Protože nejsme žádná velká firma, jsme "ičaři", ručíme si za zhotovené dílo vlastním majetkem. Tomu také odpovídá náš přístup k práci a kvalita odvedené práce. A nemusíme o tom jenom psát, podívejte se na naše videa, kde jsou zachyceny některé naše montáže.

Nové články