Naše služby

Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<. Děláme také tepelné a kročejové izolace a podlahové topení - elektrické i teplovodní.
Koupit si u nás také můžete materiál, potřebný pro provádění podlah svépomocí. anhydrit je COOL - pokrýváme celou ČR.

creative thinking
Lité betonové podlahy

Kdo má fištróna tak má jasno - litá betonová podlaha je ta správná volba! Tohle Vás prostě přežije...

creative thinking
Podlahové topení

Kdo to nezná, tomu to nechybí, kdo to zažil, nechce bez toho už být - to je podlahové topení!

creative thinking
Tepelná a kročejová izolace

"Tepelka" pro snížení tepelné ztráty "Kročejovka" zlepší odhlučnění stavby  Víme o izolacích do podlahy vše!

Dilatace anhydritové podlahy v ploše

Dilatace anhydritové podlahy v ploše

Dilatace anhydritové podlahyU cementových betonových podlah je nutné provádět časté dilatace podlah v ploše, je nutné oddělovat topné okruhy a někdy je nutné provádět dilatace v ploše u větších místností i když mají pravidelný tvar. Toto omezení platí jak pro běžné potěry tak i pro lité cementové podlahy. Anhydritové podlahy jsou na tom ale jinak. Reakce pojiva (anhydritu) s vodou je tak mírná, že dilatace se provádějí jen vyjímečně.

Proč se ne-dělají dilatace v ploše?

Provádění dilatací v ploše u betonových podlah je dáno chováním materiálu, ze kterého betonová podlaha je. Nejpoužívanější typ betonových podlah jsou podlahy zhotovené z anhydritu nebo cementu (potěrové betony).

Každý typ podlahy se ale chová jinak a proto je nutné i jinak plánovat dilatace v ploše.

Provádění dilatací v ploše ovlivňuje smrštitelnost, resp. objemové změny v průběhu tuhnutí materiálu, které jsou u anhydritových podlah jiné než u podlah cementových.

Další důvod k provedení dilatace v ploše může být akustika, způsob montáže, resp. způsob provozování podlahového topení, konstrukčnní spáry stavby nebo podklad s různým stlačením - to ale nesouvisí s objemovými změnami. Detailní informace o vlastnostech anhydritové podlahy

Pravidla pro dilatace anhydritové podlahy

  • Pokud je plocha větší jak 600 m2 bez podlahového topení*

  • Pokud je plocha větší jak 300 m2 s podlahovým topením**

  • Pokud je dilatační poměr větší jak 4:1

* platí pro plochy ve tvaru čtverce či obdélníku za podmínek dodržení dilatačního poměru

** platí v případě, kdy rozdíl teplot jednotlivých smyček podlahového topení není větší jak 10ºC

Pro sorvnání, lité cementové podlahy se dělají bez dilatací max. do 35m2, platí omezení vztahující se na tloušťku i způsob výroby.

Co je to dilatační poměr?

Je to poměr šířky a délky místnosti - např. místnost 8*4 m = poměr stran 2:1, anebo např. chodba 10*1,5 m = poměr stran je 6,7:1.

Důvodem k provádění spár v ploše je smrštění materiálu, tyto dilatace je možné provádět po realizaci betonové podlahy naříznutím materiálu.

Dilatace anhydritu ve dveřích

Dilatace ve dveřích, i přesto že to není nezbytně nutné, doporučujeme provádět až po zhotovení anhydritové podlahy a to i v případě podlah s podlahovým topením. Místa v přechodech se nařezávají do hlouby cca 10-20 mm. Anhydritová podlaha pak praskne v zeslabeném místě a nehrozí tak poškození finální vrstvy. Většina zákazníků ale dilatace neprovádí.

V případě bytů je pak vhodné provést klasické dilatace s měkkou vložkou. Stačí tak provést jen u hlavních dveří bytu. Snižuje se tak hlučnost vně bytů.